skip to Main Content

De doelen van de Endometriose Stichting:

 • Meer aandacht en erkenning voor de ziekte endometriose krijgen bij zowel huisartsen als gynaecologen
 • Goede voorlichting geven aan meiden en vrouwen met (vermoedelijke) endometriose
 • Het aanzetten tot meer onderzoek, op indirecte manier zal meer aandacht voor endometriose ook aanzetten tot onderzoek
 • Het verbeteren van de endometriose zorg

De Endometriose Stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:

 • Het geven van voorlichting
 • Het organiseren van lotgenotenbijeenkomsten (EndoLounge & EAE)
 • Het genereren van meer publiciteit
 • Overleg plegen met NVOG en NVOG Endometriose Werkgroep
 • Overleg plegen met WEO en WES

Het bestuur van de Endometriose Stichting heeft een aantal standpunten en doelstellingen ingenomen voor de toekomst waaraan hard gewerkt wordt, te weten:

 • Bewustwording van menstruatieproblemen bij (jonge) vrouwen
 • Diagnose van endometriose moet eerder en beter gesteld worden
 • Oprichting van meer endometriose centra waar op multidisciplinaire wijze wordt (samen)gewerkt
 • Meer begrip bij medisch personeel
 • Behandeling van endometriose patiĆ«nten gescheiden van kraampatiĆ«nten
 • Streven naar verbetering van kennis over endometriose bij huisartsen en bedrijfs- en verzekeringsartsen

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internet website. Als Endometriose Stichting hebben wij ook de ANBI status. Op deze pagina zullen wij vanaf nu dus ook aan de eisen van van Belastingdienst tegemoet komen en de transparatie van de organisatie op een pagina verzameld weergeven.

Back To Top