skip to Main Content

Vruchtbaarheid bij endometriose en adenomyose

Adenomyose is een vorm van endometriose. Bij endometriose groeit er baarmoederslijmvlies op plaatsen buiten de baarmoeder. Bij adenomyose bevindt zich ook baarmoederslijmvlies in de spierlaag van de baarmoeder. De baarmoeder zal hierdoor groter worden. Adenomyose wordt ook wel endometriose van de baarmoeder(spier) genoemd.

Onlangs heeft er een onderzoek plaatsgevonden onder paren met vruchtbaarheidsproblemen. Hierbij werden de dames in verschillende groepen onderverdeeld. Bijvoorbeeld in leeftijdscategoerien  paren waarvan de man verminderd vruchtbaar was en dames met of zonder endometriose. Door middel van een laparoscopie werd bekeken of er sprake was van milde, matige of ernstige endometriose. Ook vond er een grootschalig MRI onderzoek plaats. Hierbij kwam de aandoening adenomyose ook naar voren.

Er was daarbij een significant verschil bij de dames mét of zonder deze ziekte. Ook hierbij werd weer onderscheid gemaakt in dames met een vruchtbare partner of een subfertiele partner. Wat bleek? Bij de dames met deze aandoening met vruchtbare partners, was de achterste junctionele zone verdikt. De achterste junctionele zone wordt ook wel de binnenste laag van het myometrium genoemd. Het myometrium bestaat uit bundels gladde spieren. Mogelijk wordt het spermatransport bemoeilijkt door deze verdikking. Adenomyose lijkt daarom zeker een rol te spelen bij de onvruchtbaarheid.

Om de exacte resultaten van het onderzoek te zien en de volledige tekst te lezen:http://humrep.oxfordjournals.org/content/20/8/2309.full

Back To Top