skip to Main Content

Potentieel verwoestende chronische ziekte (V). Werkelijke kosten Nederland: €3,7 miljard per jaar!

Afgelopen maand zijn de resultaten van de “WERF EndoCost studie” bekend gemaakt. De Wereld Endometriose Research Foundation EndoCost studie laat de allereerste prospectieve studie van de werkelijke kosten van endometriose zien; het verlies van productiviteit, als gevolg van pijn, is het dubbele van die van de directe kosten van de gezondheidszorg!

Wat is endometriose? Een gewoon menstruatiepijntje?
Bij Endometriose groeit baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder, zorgt daar op andere organen voor o.a. verklevingen en/of cystes en komt voor bij 1 op de 10 vrouwen in hun vruchtbare levensfase. Veel vrouwen kennen het bestaan (nog) niet. Door tijdige diagnose kunnen symptomen worden onderdrukt, de progresiviteit van de ziekte worden geremd en wordt de ziekte minder levensbepalend. Wereldwijd hebben 176 miljoen vrouwen Endometriose, waarvan 14 miljoen vrouwen in de Europese Unie en ruim 400.000 vrouwen in Nederland. De gemiddelde diagnosetijd is 8 tot 11 jaar! De wachtlijsten voor een operatie variëren van 0,5 tot 2 jaar.

Tijd om tot verschillende onderzoeken over te gaan en ongemakken te verminderen.

Beoordelen van kosten gezondheidszorg, werk verlies en kwaliteit van leven.
De WERF EndoCost studie omvatte meer dan 900 vrouwen met gediagnosticeerde endometriose van 12 centra in tien landen. Deze vrouwen hebben gevalideerde vragenlijsten ingevuld ter beoordeling van de gevolgen van endometriose op hun leven, inclusief vragen over een aantal onderwerpen zoals: de kosten van de gezondheidszorg, werk verlies, en de kwaliteit van het leven.

“Een studie als deze, prospectief onderzoek naar de directe en indirecte kosten van endometriose, is nog nooit eerder gedaan, en we hebben nu een veel duidelijker beeld van de werkelijke kosten van deze potentieel verwoestende ziekte”, aldus hoofdonderzoeker professor Steven Simoens. Een unieke studie…

Het onderzoeksresultaat: dé werkelijke kosten van endometriose.
De gemiddelde kosten van endometriose is € 9.579 per vrouw, per jaar! Dit komt neer op gemiddeld
€ 6.298 verloren in de arbeidsproductiviteit en een gemiddelde van € 3.113 voor de directe kosten van de gezondheidszorg. De  kosten van arbeidsongeschiktheid, als gevolg van de symptomen, is het dubbele van de directe kosten voor gezondheidszorg!

Geschat wordt dus dat 10% van alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd (15-49 jaar) endometriose hebben, wat zou betekenen dat de jaarlijkse kosten van endometriose in de tien deelnemende landen wordt geschat op € 1,4 biljoen per jaar.

In Nederland betreft dit ruim 400.000 vrouwen en maar liefst € 3,7 miljard per jaar!

Geschokt door hoeveelheid verloren geld door overheid en gezondheidszorg.

Ook is uit het onderzoek gebleken dat de kosten van endometriose vergelijkbaar is met die van diabetes, de ziekte van Crohn en reumatoïde artritis. Maar, in tegenstelling tot deze andere bekende ziekten, zien we relatief weinig investeringen in onderzoek naar de oorzaak en ziektemechanismen in endometriose”, zegt de president-directeur van de Wereld Endometriose Research Foundation, Lone Hummelshoj, die geschokt is door hoeveel geld er verloren gaat door overheid en gezondheidszorg die endometriose negeren.

Tot slot
De Endometriose Stichting is een patiëntenvereniging werkzaam met vrijwilligers en zet zich in om de chronische ziekte Endometriose meer onder de aandacht te brengen. Alsmede het behartigen van belangen van Endometriosepatiënten en  het bevorderen van (wetenschappelijk) onderzoek naar Endometriose.

Raadpleeg onze website voor meer informatie inclusief referenties: www.endometriose.nl.

———————————————————————————————————


NOOT VOOR DE REDACTIE

Contactpersoon Endometriose Stichting: Bianca de Bie (Voorzitter)

Achtergrondinformatie: raadpleeg onze website www.endometriose.nl waarop u onder Nieuws het gehele artikel kunt raadplegen inclusief diens referenties.

Kosten endometriose gedreven door pijn

Back To Top