skip to Main Content

“Endometriose is een ziekte die voor iedereen anders is, de invloed op het dagelijks leven verschilt ontzettend per persoon.”

Endometriose heeft invloed op je dagelijkse leven en dus op de dagelijkse activiteiten die je wilt doen. In welke mate verschilt per persoon en kan zelfs per moment verschillen. De ene vrouw heeft dagelijks pijn en last van symptomen en een andere vrouw alleen bij specifieke momenten. Over het algemeen zijn de klachten bij endometriose rond de menstruatie, bij stress of lichamelijke inspanning het grootst. Het acceptatieproces van endometriose kan heftige emoties met zich meebrengen.

Het accepteren van endometriose

Endometriose is een chronische aandoening. Met behandeling van medicijnen of een operatie kun je het de aandoening wel onder controle krijgen. De ziekte kan invloed hebben op je relatie, vriendschappen, werk, sporten, vruchtbaarheid enz.. Vaak heb je het idee dat je tegen de ziekte moet vechten omdat het zoveel invloed heeft op je leven. Je hebt soms het idee dat je aan het overleven bent. Er over praten kan hierbij helpen. Dit kan met familie of vrienden zijn. Ook kan een gesprek met een psycholoog of maatschappelijk werker je helpen deze ziekte een plek te geven. Het ziekenhuis, of je huisarts kan je doorverwijzen naar een endometrioseteam, deze vind je in onze zorgwijzer.

Kwaliteit van leven

Belangrijk voor jezelf is dat je achter de manier staat waarop je je leven indeelt en vormgeeft. Het kan zijn dat je doordat je je niet goed genoeg voelt afspraken moet afzeggen, bv afspraken met vriendinnen om iets leuks te doen of zakelijk afspraken. De mate dat de klachten aanwezig zijn heeft dus invloed op je dagelijks leven.

Stress

Door de klachten van endometriose kun je stress krijgen in je dagelijks leven. Anderzijds kan stress je klachten verergeren. Belangrijk is dat je zorgt voor momenten van rust. Dit kan bijvoorbeeld een dagje bankhangen zijn of een ontspannen uitje. Iedereen heeft zijn eigen manier van ontspannen. Soms kunnen yoga of ademhalingsoefeningen je helpen. Wat is voor jou een moment van ontspanning?

Positieve instelling

Gezien je te maken hebt met een chronische ziekte is het belangrijk dat je ondanks alles probeert een positieve instelling te houden. Er zijn momenten dat je het zwaar hebt, maar er zullen ook momenten zijn waarop je kan genieten. Er zijn zelfs bijzondere vriendschappen ontstaan onder lotgenoten omdat ze elkaar zo goed kunnen begrijpen.

**onze informatiepagina’s zijn samengesteld met en/of gecontroleerd door onze medische adviesraad (bestuursleden NVOG-werkgroep endometriose), gebaseerd op wetenschappelijke informatie volgens de WES/WEO**

Back To Top