skip to Main Content

Endometriose is een chronische ziekte waarbij weefsel dat (enigszins) lijkt op baarmoederslijmvlies (endometrium) buiten de baarmoederholte voorkomt. Dit weefsel zit meestal op het buikvlies (peritoneum) en/of organen in de buik. Een enkele keer komt het voor op de baarmoederhals, in de borstholte (long), in de navel of in een keizersnede litteken. Het “groeit” daar, en zorgt voor een chronische ontsteking met een scala van klachten.
Bijvoorbeeld als endometriose op de darmwand zit kan het darmproblemen geven, en pijn bij de ontlasting. De chronische ontsteking zorgt vaak voor verminderde vruchtbaarheid, die overigens ook het gevolg kan zijn van vergroeiingen en verklevingen van eileiders en eierstokken.

Oorzaken endometriose

De oorzaak van endometriose is niet bekend, maar er zijn verschillende theorieën. Het is zeer waarschijnlijk dat er bepaalde genen verband houden met deze ziekte. Vrouwen met een eerstegraads familielid met endometriose hebben een groter risico dat zij ook endometriose krijgen. Daarnaast spelen er ook andere gynaecologische factoren, omgevingsfactoren (milieu) en leeftijd van de eerste menstruatie een rol.

Wil je meer weten over de symptomen die horen bij endometriose? Klik hier

Bron: Facts about endometriosis

**onze informatiepagina’s zijn samengesteld met en/of gecontroleerd door onze medische adviesraad (bestuursleden NVOG-werkgroep endometriose), gebaseerd op wetenschappelijke informatie volgens de WES/WEO**

Symptomen endometriose

De meest voorkomende symptomen van endometriose zijn (extreme) menstruatiepijn, buikpijn, rugpijn. Maar ook blaasproblemen…

Hoe ziet een menstruatiecyclus eruit?

De menstruatiecyclus duurt ongeveer 28 dagen. Halverwege de cyclus komt er een eitje vrij uit een van de twee eierstokken. Als het eitje wordt bevrucht rolt het via een eileider naar de baarmoederholte…

Gevolgen van endometriose

Tijdens de cyclus groeit het baarmoederslijmvlies onder invloed van oestrogeen en progesteron. Het endometrioseweefsel reageert hier ook op. Dit kan gebeuren onder de invloed…

Endometriose in het dagelijks leven

Endometriose heeft invloed op je dagelijkse leven en dus op de dagelijkse activiteiten die je wilt doen. In welke mate verschilt per persoon en kan zelfs…

Klachten bij endometriose

Klachten die je kunt ervaren zijn symptomen van endometriose. Lees hier meer over de uitleg van deze symptomen…

Folders

Bekijk hier meerdere folders over endometriose.

Woordenlijst

Deze kleine woordenlijst bevat de termen die het vaakst gebruikt worden als men het heeft over endometriose…

Voorbereiding 1e afspraak

Maak jij je zorgen over je menstruatie? Heb je al langere tijd veel klachten van je menstruatie, zoals pijn in je onder buik en andere onverklaarbare symptomen?

Oorzaak endometriose

Al meer dan honderd jaar wordt er gezocht naar de oorzaak van endometriose. Er zijn in de loop der tijd een aantal theorieën ontwikkeld…

Back To Top