skip to Main Content

In het samenstellen van een behandelplan zijn er verschillende mogelijkheden. Deze mogelijkheden kunnen variëren van niets doen, verschillende medicaties, operatie of combinaties van voorgaande. Voor de behandeling van endometriose is er een Europese behandel richtlijn opgesteld.

Als je de diagnose endometriose hebt gekregen is het niet alleen van belang dat je de voor jou passende medische behandeling weet te vinden. Het is ook van belang dat je leert met een chronische ziekte te leven. In steeds meer ziekenhuizen is er tegenwoordig een psycholoog bij het team betrokken. Maak daar gebruik van (let wel, je moet hiervoor wel een aanvullende verzekering hebben)! Je kunt natuurlijk ook bij ons terecht met je vragen en bij lotgenoten om van elkaars ervaringen te leren. In de verschillende regio’s zijn er ook psychosociaal therapeuten waar je terecht kan.

Bij een afwachtende behandeling gebeurt er eigenlijk even niets. Wel spreek je met je gynaecoloog af wanneer je contact op kunt nemen. Het is heel belangrijk dat je tijdig aangeeft dat je klachten veranderen. Als de situatie verandert, kan alsnog voor een behandeling gekozen worden.

Er is geen medicijn dat de endometriose aanpakt. De arts schrijft medicijnen voor die de symptomen behandelen. Voornamelijk de buik- en menstruatiepijn zijn het meest voorkomend. Indien je niet continu pijn hebt, zijn er diverse pijnstillers en/of ontstekingsremmende medicijnen. Deze worden alleen op het moment van pijn gebruikt. Veel vrouwen hebben baat bij prostaglandineremmers zoals IbuprofenDiclofenac en Naproxen (NSAID’s). Deze pijnstillers remmen de eigen productie van prostaglandine, zodat de menstruatie minder pijnlijk verloopt. Prostaglandineremmers werken het beste als je ze inneemt zodra de pijn op komt zetten.

Bij chronische pijnklachten is het van groot belang goed onderzoek te laten doen naar de oorzaak hiervan. Mogelijk wijzen die op diep invasieve endometriose (DIE). DIE is alleen operatief te behandelen. Pas als zeker is vastgesteld dat er verder geen beschadigingen optreden, kan er uitsluitend met pijnstilling gewerkt worden. Samenwerking tussen gynaecoloog en pijnteam is daarbij van groot belang

Om niet alleen de pijn te bestrijden, krijg je vaak een hormonale behandeling. Hierbij word je cyclus onderdrukt.

Bij een hormonale behandeling ga je medicijnen gebruiken die de aanmaak van hormonen voor de eisprong, de opbouw van het baarmoederslijmvlies en de menstruatie beïnvloeden. Deze hormonale medicijnen kunnen bijwerkingen hebben, maar de ernst hiervan verschilt per medicijn en per vrouw. Ieder medicijn werkt op een andere manier. Wat bij jou past is helaas niet te voorspellen. Samen met je behandelaar bespreek je de mogelijkheden. Hormonale medicijnen hebben ongeveer drie tot zes maanden nodig voordat je lijf erop ingesteld is. Pas dan weet je of ze wel of niet werken voor jou.

Tijdens een operatieve ingreep wordt alle endometrioseweefsel, cysten en verklevingen zo goed als mogelijk verwijderd. Endometriose is soms lastig te zien met het blote oog of zit op moeilijk bereikbare plekken. Dit kan er de oorzaak van zijn dat er toch nog endometriose achterblijft in de buik, ook al doet de arts zijn uiterste best om alle endometriose te verwijderen. Door de operatie zal schade die door de aandoening is veroorzaakt, zoveel mogelijk hersteld worden. Het is belangrijk dat deze operatie gedaan wordt door een gynaecoloog met ervaring in het opereren van endometriose.

Endometriose-operaties worden ‘laparoscopisch’ uitgevoerd. Dit betekent dat er via kleine gaatjes in de buik een camera en instrumenten worden ingebracht; hiermee kijkt de operateur dan in de buik en kan die met behulp van de instrumenten de endometriose verwijderen. Soms wordt bij moeilijk te opereren endometriose ook nog wel eens een laparotomie gedaan. Dat betekent dat de buik opengemaakt wordt via een snee in de bikinilijn, waardoor er meer ruimte is om te opereren. Lees hier meer over de uitleg van operaties.

Als je (chocolade)cysten hebt, zijn er 2 mogelijkheden. Het chirurgisch verwijderen hiervan of hormonaal behandelen. Hormonale behandeling heeft een effect op de meeste cysten. Een indicatie om een cyste chirurgisch te verwijderen is:

  1. Pijnklachten (die onvoldoende reageren op hormonale therapie);
  2. Subfertiliteit;

Bij het verwijderen van een cyste is het van belang dat niet alleen de cyste-inhoud wordt verwijderd, maar ook de cystewand. Als deze achterblijft, bestaat er een reële kans dat de cyste zich opnieuw vult.

In enkele gevallen kan het voorkomen dat een operatie volgens je arts niet mogelijk is. Dit kan om dat hij/zij het medisch niet verantwoord acht deze operatie uit te voeren. Of dat de operatie technisch niet mogelijke is.  Wat de reden ook is, je arts zal je hierover natuurlijk informeren. Mocht je het hiermee niet eens zijn, dan kan je natuurlijk altijd om een second opinion van een andere arts vragen; iedere behandelaar heeft tenslotte zijn eigen visie en expertise.

Als er endometriose in het kleine bekken zit, op de blaas, op de darmen en/of urineleiders spreken we van ‘diep invasieve endometriose’. Bij een operatie op deze plek, aan deze organen, zal altijd een uroloog en of darmchirurg betrokken worden.  In de voorbereiding op de operatie worden zij betrokken bij het opstellen van het operatieplan. Zij maken standaard deel uit van het endometriose-team.

Bij zeer ernstige verklevingen in het kleine bekken of bij adenomyose, wordt er in uiterste gevallen in overleg besloten om een hysterectomie uit te voeren: het verwijderen van de baarmoeder of het verwijderen van de baarmoeder in combinatie met de eierstokken. Of dit nodig is, overleg je samen met je gynaecoloog. Een hysterectomie heeft voor- en nadelen. Deze overwegingen zijn echter voor iedere vrouw en iedere situatie anders. Voordat je overgaat tot het laten doen van een hysterectomie, moet je je opties en mogelijkheden goed bespreken.

Een gecombineerde behandeling houdt in dat voorafgaand aan de operatie reeds een hormonale behandeling plaatsvindt. Na de operatie vindt er dan vaak ook nog een nabehandeling met hormonen plaats. Dit is echter afhankelijk van je behandelfase. Mocht je na de operatie zwanger willen worden, dan worden er mogelijk andere keuzes gemaakt dan wanneer je dat niet wilt.

**onze informatiepagina’s zijn samengesteld met en/of gecontroleerd door onze medische adviesraad (bestuursleden NVOG-werkgroep endometriose), gebaseerd op wetenschappelijke informatie volgens de WES/WEO**

Back To Top