skip to Main Content

Het alternatieve circuit is zeer groot en deels onbekend. Er zijn behandelingen mogelijk door middel van een dieet, kruidentherapie, homeopathie en acupunctuur. Wetenschappelijke resultaten zijn onbekend, toch ervaren sommige vrouwen een verbetering omtrent de endometriose. Overleg ook deze mogelijkheid met je behandelend arts. Mocht je besluiten een alternatieve therapeut te bezoeken, controleer dan of deze ook is aangesloten bij een landelijke vereniging.

In Nederland hoor je steeds meer over “het endometriose dieet”. In Engeland en Amerika is er al het een en ander bekend over dit dieet, met vaak goede resultaten. Echter er bestaat niet één dieet dat echt alleen voor endometriose patiënten is gemaakt. Het is wel een feit dat voeding invloed kan hebben op de hormoonhuishouding en het welzijn in het algemeen. Het dieet is o.a. gebaseerd op de volgende pijlers:

 • Vermijd tarwe, en in sommige gevallen alle gluten
 • Vermijd transvetten (Pubmed: Endometriosis, dysmenorrhoea and diet)
 • Vermijd cafeïne
 • Vermijd rood vlees als je darmklachten hebt rondom de menstruatie/ovulatie
 • Verminder zuivel gebruik. Roomboter gebruik mag wel en incidenteel kwark of yoghurt
 • Eet geen geraffineerde/ witte suikers, fructose/glucose stroop, zoetstoffen
 • Eet geen soja

Het dieet zal endometriose niet genezen maar zal zeker een stuk ondersteuning bieden. Luister naar je buik en kijk naar welke effecten het op je heeft als je bepaalde voedingsmiddelen weg laat. Maar kijk vooral ook wat voor jou haalbaar is.

Meer weten over het dit en andere diëten kijk dan eens op sites van https://endometriosetelijf.nlwww.liesvoedingsadvies.nlwww.endometriosedieet.nl, fodmapdieet of vraag je specialist naar hun diëtist.

Tekst: Gilles Stoop

Endometriosepatiënten kiezen steeds vaker voor acupunctuur als complementaire therapie. Omdat het de klachten aanzienlijk kan verminderen en ook effectief kan zijn bij het bestrijden van de ziekte zelf. In dit artikel informeren wij je graag over wat acupunctuur kan doen bij endometriose.

De behandeling van gynaecologische problemen heeft altijd al een belangrijke plaats ingenomen binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde, waarvan acupunctuur een onderdeel is. Dat deze eeuwenoude kennis en kunde nog steeds actueel is bewijst het grote en groeiende aantal patiënten dat hier baat bij heeft.

Op de lijst van de WHO (World Health Organisation) van gezondheidsklachten waarvoor acupunctuur als geneeswijze geschikt is staan ook “gynaecologische klachten”. Daaronder valt ook endometriose als veel voorkomende gynaecologische aandoening.

Acupunctuur, wat is dat ook alweer ?
Acupunctuur (acus=naald, punctum=prik) is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeswijze. De acupuncturist plaatst dunne naalden op bepaalde punten in het lichaam. Daarmee kun je energieën afremmen of juist stimuleren. De acupunctuurpunten liggen op banen, meridianen genoemd, die samen een energienetwerk vormen.

Hoe werkt acupunctuur bij endometrioseklachten ? 
Voor het antwoord op deze vraag is het goed om allereerst iets te weten over de achtergrond van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). Anders dan de reguliere geneeskunde ziet de TCG het lichaam als één geheel. Je lichamelijke en je geestelijke gesteldheid hebben alles met elkaar te maken en ook zijn alle omgevingsfactoren van invloed op je gezondheid. Er wordt anders gekeken naar de functies en samenhang van de organen. En tot slot is een vrije doorgang van energie (Qi) en balans in zowel lichaam als geest van groot belang.

Behandeling op maat
Vanuit deze theorie behandelt een acupuncturist niet alleen de klacht, maar altijd de totale patiënt. En behandelt hij niet alleen de symptomen, maar ook de oorzaak. Daarnaast is een behandeling altijd individueel en op maat. Een uitgebreide diagnose en de specifieke conditie van de patiënt op dat moment bepalen hoe de behandeling eruit ziet. En niet de algemene standaarden of protocollen zoals in de regulier geneeskunde vaak gebruikelijk is.
Maar hoe vertaalt een acupuncturist deze theorie in de praktijk bij endometriosepatiënten ? Daar is juist vanwege de aanpak op maat niet één algemeen antwoord op te geven. En endometriose brengt veel verschillende klachten met zich mee waarvoor ook nog eens diverse oorzaken kunnen zijn. Toch is er, los van die kenmerkende individuele aanpak , veel te vertellen over hoe TCG endometriose als ziektebeeld ziet. En over hoe het kan helpen, want daar gaat het om natuurlijk.

Endometriose en Chinese Geneeskunde
Bij endometriose is er volgens de TCG sprake van een stagnatie. Er is namelijk geen vrije doorstroming van bloed en energie en de hormoonhuishouding is uit balans. Anders dan in de reguliere geneeskunde gaat een acupuncturist dan actief op zoek naar de oorzaak. Vaak is er een verband met een niet goed werkend immuunsysteem en een zwakke energie van de milt en de nieren. Ook de lever speelt een belangrijke rol. Dit orgaan reguleert voor een groot deel de menstruatiecyclus. Als de leverenergie verzwakt is komt het vaak voor dat de menstruatiecyclus ontregeld raakt. Acupuncturisten willen graag zoveel mogelijk weten over het verloop van de menstruatiecyclus. Omdat dit heel veel informatie geeft over de hormoonhuishouding maar ook over de algehele gezondheid en conditie van een patiënt.
Daarnaast komt bij endometriosepatiënten koude in het onderlichaam vaak voor. Daardoor ontstaat stagnatie. Acupunctuur kan goed helpen om deze situatie van koude op te heffen waardoor de klachten aanzienlijk verminderen.

Er zijn dus veel verschillende oorzaken voor en locaties van stagnatie. Dat is volgens de TCG ook de reden dat endometriose veel diverse klachten veroorzaakt.

Endometriose en omgevingsfactoren
Alle omgevingsfactoren zijn volgens de TCG van invloed op je gezondheid. Het is daarom een interessante ontwikkeling dat er steeds meer aandacht komt voor de rol die omgevingsfactoren kunnen spelen bij endometriose.

Als mogelijke oorzaak voor de blokkades komen verschillende omgevingsfactoren in beeld. Net zoals er meestal niet één oorzaak voor endometriose is aan te geven, zijn het meerdere omgevingsfactoren die een rol kunnen spelen. Veel genoemd worden spanning en stress en te weinig rust. Daarnaast komt er steeds meer aandacht voor de relatie tussen voeding en endometriose. Vanuit de TCG speelt voeding van oudsher al een belangrijke rol bij het voorkomen en genezen van ziektes. Deze oude wijsheid wordt langzamerhand ook in de Westerse wereld actueel. Zo geeft het endometriosedieet vaak goede resultaten en komt dat nu ook in Nederland steeds meer in de belangstelling.

Ook beweging, een goede balans tussen inspanning en ontspanning en voldoende rust voorafgaand aan en tijdens de menstruatie zijn voor endometriosepatiënten van belang.

Behandeling van endometriose
Afhankelijk van de mate van endometriose, de bijbehorende klachten en een eventuele kinderwens helpt de acupunctuurbehandeling bij:
-het verminderen van pijnklachten
-het reguleren van de hormoonhuishouding en menstruatiecyclus
-reductie van endometrioseweefsel
-herstel na operatie
-verminderen van bijwerkingen van hormonale medicatie zoals bijvoorbeeld Lucrin
-verbeteren van de vruchtbaarheid
-verminderen van spanning
-verbeteren van het energieniveau

De acupunctuurbehandeling richt zich dus op het bestrijden van symptomen zoals pijn, maar ook op de behandeling van de ziekte zelf. Acupunctuur stimuleert beweging van het bloed en energie in de juiste richting. Ook het reguleren van de hormoonhuishouding en de menstruatie is een belangrijk onderdeel van de behandeling.

Acupunctuur werkt goed tegen pijn
De meest urgente klacht van endometriosepatiënten is meestal de heftige pijn rondom en tijdens de menstruatie. Acupunctuur kan deze pijn aanzienlijk verminderen. Veel mensen kennen acupunctuur ook als therapie voor pijnbestrijding. Heel veel wetenschappelijke onderzoeken hebben al het algemene pijnstillende effect van acupunctuur aangetoond. Het fijne is dat het dus ook goed werkt bij endometriosepijn.

Endometriose voor de diagnose
Veel patiënten met de diagnose endometriose bezoeken een acupuncturist. Maar acupuncturisten zien ook vaak patiënten met menstruatieproblemen of andere klachten, waarvan de oorzaak dan endometriose blijkt te zijn. Bij veel endometriosepatiënten duurt het lang voordat de diagnose endometriose wordt gesteld. Maar (vooral in gynaecologische klachten gespecialiseerde) acupuncturisten zien in de klachten en de conditie van de patiënt vaak een patroon dat gerelateerd blijkt te zijn aan endometriose.

Endometriose en hormoonbalans
Acupunctuur helpt om de bij endometriosepatiënten vaak verstoorde hormoonbalans weer te herstellen. Dit zorgt voor meer rust en regelmaat in de menstruatiecyclus. Ook de bijwerkingen van de hormonale medicatie bij endometriose kunnen met behulp van acupunctuur aanzienlijk verminderd worden.

Endometriose en kinderwens
Verminderde vruchtbaarheid komt vaak voor bij endometriosepatiënten. En in het geval van (hormonale) medicatie is een zwangerschap (tijdelijk) niet mogelijk. Endometriose en kinderwens is daardoor vaak een lastige combinatie.
Acupunctuur kan, eventueel aanvullend op de behandeling bij de gynaecoloog, helpen om de vruchtbaarheid te vergroten. Onder andere door de hormoonbalans en menstruatiecyclus te verbeteren en de energie van de gynaecologische organen te versterken. En bij het eventueel beëindigen van de (hormonale) medicatie vanwege een kinderwens kan acupunctuur een alternatief en ondersteuning bieden.

Naast acupunctuur ook Chinese kruiden
Voor de behandeling van endometriose worden niet alleen de dunne (pijnloze) naaldjes ingezet. Meestal wordt ook gebruik gemaakt van Chinese kruiden. Deze versterken het effect van de acupunctuur en vullen de behandeling aan. Veel onderzoeksresultaten bevestigen dit ook. Zoals bijvoorbeeld deze conclusies uit een rapport in 2012:
“Behandeling met Chinese kruidengeneeskunde voorkomt de herhaling van endometriose na een operatie, verbetering van de conceptie en toont minder en lichtere bijwerkingen dan een reguliere behandeling. Behandeling met behulp van Chinese kruidengeneeskunde voldoet aan de behoefte van de patiënten met een kinderwens en endometriose. Het blijkt een passende vorm van klinische behandeling.
Pubmed, 22 december 2012”

Aanvullend naast regulier
De behandeling van endometriose met acupunctuur en Chinese kruiden geeft vaak heel goede resultaten. Bij het ziektebeeld zelf én de bijbehorende klachten. Uiteraard blijf je wel gewoon onder behandeling en controle bij de gynaecoloog. Aanvullend kun je dus kiezen voor behandeling door een acupuncturist.
In veel andere landen, zoals bijvoorbeeld in Duitsland, werken gynaecologen en acupuncturisten vaak samen bij de behandeling van endometriose. Gynaecologen en patiënten ervaren dit als heel positief. Daarom bestaat er bijvoorbeeld ook al jarenlang een samenwerking tussen de Traditionele Chinese Geneeskunde en de SEF (Stiftung Endometriose Forschung Duitsland).

De acupunctuurbehandeling 
Hoe ziet een acupunctuurbehandeling er uit ?
De behandeling begint altijd met een uitgebreid diagnosegesprek. Daarna wordt je pols gevoeld en je tong bekeken. De pols- en tongdiagnose is een belangrijk onderdeel van de behandelingen volgens de TCG. Daaruit haalt een acupuncturist namelijk veel informatie over de disbalans van energie. Daarna worden op zorgvuldig gekozen punten naalden geplaatst die zo dun zijn dat ze nauwelijks voelbaar zijn. Vaak zijn dit punten op voeten, benen, onderbuik, handen of eventueel de rug . Welke plaatsen dat precies zijn is per patiënt en de achtergrond van de klacht en conditie verschillend. In de ca. 20 tot 30 minuten dat de naaldjes blijven zitten kun je even ontspannen.

Hoe vaak en hoe lang (vervolg)behandelingen nodig zijn verschilt per patiënt en de ernst van de klachten. Endometriose is een chronische aandoening, waarvan de diagnose bij veel patiënten pas na lange tijd is gesteld. Behandeling van de klachten heeft daarom tijd nodig. Bij zwaardere vormen van endometriose is vaak een langere behandelduur noodzakelijk dan bij lichtere vormen voordat verbetering ontstaat in het ziektebeeld.

De pijnklachten en vaak ook andere symptomen verminderen echter vaak al op heel korte termijn. Ook geven veel endometriosepatiënten aan dat ze zich meer ontspannen voelen en meer energie hebben.

Hoe kies je een goede acupuncturist ?
Check voordat je naar een acupuncturist gaat of hij/zij is aangesloten bij een beroepsvereniging, zoals bijvoorbeeld de NVA, Zhong en NAAV. Acupuncturisten die bij deze beroepsverenigingen zijn aangesloten moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen voor opleiding en praktijk. En zoek voor gynaecologische klachten zoals endometriose en/of problemen met vruchtbaarheid een acupuncturist die daarin is gespecialiseerd en er ervaring mee heeft.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden acupunctuur helemaal of gedeeltelijk, vanuit de aanvullende verzekering.

Meer informatie:
www.acupuncturist.nl
www.acupunctuur.nl

Bron: Pubmed

Door:Stephanie van Hulst

Endometriose kan gepaard gaan met een scala aan verschillende klachten die jouw kwaliteit van leven in de weg staan. Jammer, want daar is veel aan te doen.

In mijn praktijk zie ik bijna uitsluitend mensen met endometriose (in hele lichte vorm tot de meest ernstige vorm) die uit heel Nederland afkomstig zijn. Heb jij last van cystevorming, heftige menstruatiepijnen, veel bloedverlies, een opgeblazen buik, extreme vermoeidheid, stoelgangproblemen (rondom de menstruatie), pijnlijke blaas tijdens en vlak na het plassen, of trekt jouw pijn vanuit de rug naar de voorkant van jouw benen? Dan kan ik je waarschijnlijk goed behandelen.

In een eerste afspraak van 1,5 uur vraag ik je het hemd van het lijf om een goed beeld te krijgen van jouw persoonlijke situatie. Ook voel ik jouw pols en kijk naar jouw tong.  Op basis van al deze informatie ga ik jou behandelen. Hoe die behandeling er precies uitziet, hangt af van de situatie. Meestal schrijf ik kruiden voor die je al van heel wat klachten af gaan helpen en/of behandel ik je met acupunctuur. Daarnaast gaan we samen kijken wat je zelf kan doen om minder klachten te hebben.  Dit kan een voedingsadvies zijn, oefeningen, het verstrekken van informatie, etc. Juist door goed samen te werken en te luisteren is heel veel mogelijk.

In vervolgafspraken zetten we de puntjes op de “i” zodat jouw leven weer kwaliteit krijgt en houdt!

Wanneer raad ik je zeker aan om met mij af te spreken? Dat is in de volgende situaties:

 • in het ziekenhuis kunnen ze jouw klachten niet of onvoldoende behandelen.
 • je wilt geen hormoonmedicatie of operatie.
 • je wilt graag af van de bijwerkingen die je krijgt van voorgeschreven medicijnen zoals Lucrin, Orgametril, Cerazette en anticonceptiepillen. Het is dus mogelijk om zowel (hormoon) medicatie te gebruiken als Chinese kruiden mits ik daarvan tijdig op de hoogte word gesteld.
 • je wilt graag een “second opinion” over jouw situatie bekeken vanuit Chinees geneeskundig perspectief.
 • je wilt zelf zoveel mogelijk doen om de klachten in de hand te houden en wilt aan de slag met “doe-het-zelf tips”.

Behandeling in mijn praktijk geschiedt op afspraak en wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed mits je aanvullend verzekerd bent. Meestal heb ik geen wachtlijsten en kun je op korte termijn terecht.

Zie ook mijn website: www.praktijkvanhulst.nl en lees de ervaringen van andere vrouwen. Lid van beroepsvereniging ZHONG.

LET OP! Het is heel belangrijk dat je de controleafspraken met de gynaecoloog blijft houden. 

Reiki behoort tot één van de oudste geneeswijzen die de mensheid kent. Het Japanse woord “Rei” betekent universeel en het woord “Ki” betekent energie. We hebben het dus over “universele energie”. Reiki is een natuurlijke eenvoudige helingmethode, die door middel van handoplegging het lichaam in een optimale conditie kan brengen. De Reiki methode vitaliseert onze levenskracht en brengt de energieën in ons lichaam in balans.

Reiki voor heling van endometriose?

Door Yvonne Feddema

Deze natuurlijke helende energie stroomt in een krachtige en geconcentreerde vorm door de handen van de Reiki gever. Welnu, wat zou de endometriose-patiënt aan een Reiki-behandeling kunnen hebben. Voor een endometriose-patiënt is het belangrijk te leren leven met de kwaal. Dat geldt ook als de patiënt enkele Reiki-behandelingen heeft ontvangen. Reiki kan de stoornis die in het lichaam is opgetreden niet ongedaan maken. Wel kan Reiki de klachten en symptomen die de ziekte met zich mee brengt sterk doen afnemen.

Wat betekent dit dan voor de patiënt?
Voor de patiënt blijft het belangrijk om zijn/haar leven zo in te richten, dat het leven met de ziekte zo “leefbaar” mogelijk wordt. Voor de één betekent dat misschien een streng dieet, voor de ander betekent dat misschien een regelmatig dagpatroon. Dat weet ieder persoon het beste voor zichzelf. Reiki stimuleert doordat het energie geeft aan “het zelfherstellend vermogen van het lichaam” het lichaam om deze natuurlijke werking meer in gang te zetten. Als je bijvoorbeeld een wond aan je hand hebt, dan weet het lichaam heel snel, dat daar nieuwe celletjes gemaakt moeten worden om de wond te “helen”. Het lichaam heeft daar wat “extra” energie voor nodig, want er is sprake van een “niet normale situatie”. Zo ook met endometriose. Er is sprake van een “niet normale situatie”. Dus heeft het lichaam als het ware altijd extra energie nodig om zich staande te houden. Dat kan ook de vermoeidheidsklachten verklaren. Geef je een endometriosepatiënt een Reiki-behandeling, dan ben je niet bezig de ziekte op te heffen, maar dan geef je de patiënt extra energie om de kwalen die gepaard gaan met de ziekte minder hevig te maken. Het gevolg is dus na een aantal Reiki-behandelingen, dat de symptomen die het meest hevig aanwezig zijn, verminderen. Er wordt immers extra energie gegeven om die symptomen beter te kunnen helen. Een prettige bijkomstigheid is ook, dat de energie dáár heen gaat, waar het het hardst nodig is. Heb je dus vooral last van pijnlijke darmperistaltiek, dan zal de Reiki-energie het meest zijn werk doen bij de darmen. Is de vermoeidheid de sterkst aanwezige klacht, dan zal de Reiki-energie daar het meest aan besteed worden. Dat klinkt wonderlijk en ongeloofwaardig, maar van nature werkt het lichaam altijd al zo. Denk maar aan het beveiligingssysteem van het lichaam bij hevig bloedverlies. Het lichaam heeft het dan zo geregeld, dat de vitale organen het meest langdurig van bloed worden voorzien, zodat de overlevingskans groter is.

Wat gebeurt er nou bij een Reiki-behandeling?
Bij een Reiki-behandeling ligt de cliënt op een massagetafel met de kleding aan. Een behandeling duurt gemiddeld een uur of langer. Een behandeling van een kwartiertje heeft weinig nut, tenzij dat lange tijd achter elkaar elke dag herhaald wordt. De behandelaar kan met zijn/haar handen registreren op welke plekken de energie het hardst nodig is. Op deze plekken zal de behandelaar zijn/haar handen gedurende een aantal minuten achter elkaar neer leggen. Een behandeling kan bestaan uit het behandelen van meerdere plekken. Het is aan te bevelen om tijdens de behandeling niet te praten en de ogen gesloten te houden. Zodoende kan de cliënt in een ontspannen toestand beter ervaren, hoe het lichaam op de behandeling reageert en de behandelaar kan beter anticiperen op de signalen die het lichaam terug geeft aan zijn/haar handen. In overleg kan gekozen worden voor buik- of rugligging. Het is vooral de mentale kracht en het verdwijnen van ernstige vermoeidheidsklachten, wat cliënten als reactie op een behandeling als zeer positief en absoluut merkbaar ervaren. Doordat je voortdurend met de complicaties van je ziekte wordt geconfronteerd kan je mentaal wel eens in een dip zitten. Na een aantal Reiki-behandelingen hebben mensen het gevoel, dat ze mentaal beter met hun klachten om kunnen gaan. Men komt weer tot beslissingen en men heeft de energie weer om dingen op te pikken en men wordt daadkrachtiger. Om een gunstig resultaat te kunnen ervaren is het absoluut nodig om de eerste 4 behandelingen kort achter elkaar te ontvangen. Men moet dan denken aan 4 dagen, elke dag een behandeling van een uur. Daarna kan afgebouwd worden van 2 behandelingen in 1 week naar 1 behandeling per week. Gemiddeld moet men denken aan ongeveer 8 tot 10 behandelingen om werkelijk van een goed resultaat te kunnen spreken.

Reiki zelf leren.
Reiki kun je ook zelf leren. Zeker voor mensen met een “ongeneeslijke ziekte” is het aan te bevelen om zelf een cursus te volgen. Je kunt dan jezelf behandelen en op die manier zorgen, dat je lichaam elke keer meer energie ontvangt om de symptomen op te kunnen vangen. Het is niet moeilijk en er komen geen vreemde spirituele dingen aan te pas. In Japan waar ik de Reiki-technieken heb geleerd heeft Reiki niets met spiritualiteit te maken, maar wordt het als een normale alternatieve geneeswijze gezien net zoals accupunctuur en homeopathie. Hier in Europa is er bij sommige Reikicentra meer spiritualiteit aan verbonden. Wil je zelf een Reikicursus gaan volgen, dan is het raadzaam om eerst kennis te gaan maken met de Reiki-leraar. Past die leraar bij je? Voelt de ruimte waar je de cursus ontvangt prettig? Hoe ziet het lesprogramma er uit?

Tot slot.
Reiki is géén toverdoos. Men kan géén medische wonders verwachten. Maar, iedereen weet hoe het voelt als je te weinig energie hebt. Dat is géén prettig gevoel. En dat is nou net, wat Reiki wel kan doen. Het geeft je energie !

Hypnose, trance is naar binnen gerichte aandacht. Op dezelfde manier waarop je met je aandacht gericht bent op een spannende film of sportwedstrijd, of verdiept bent in een boek, richt je nu je aandacht naar binnen.

Hypnotherapie en pijn
Door Esmée Karstanje-Hanegraaf

Wat is hypnose nou eigenlijk?
Deze aandacht is ook nog op een andere manier vergelijkbaar: op het moment dat je helemaal verdiept bent in die film, sportwedstrijd of dat boek, ben je de wereld om je heen even helemaal vergeten. Je zit er als het ware helemaal in, maar op het moment dat iets of iemand in de kamer je aandacht vraagt kun je daar naar overschakelen.
Op dezelfde manier werkt ook hypnose; je bent even helemaal verdiept in jezelf, maar als iets of iemand in je omgeving je aandacht vraagt, kun je overschakelen.

Daarom is hypnotherapie ook niet eng: net als bij het lezen of het kijken naar een film heb je je volle aandacht er weer bij als dat nodig is. Je hoeft dan ook niet bang te zijn dat je allerlei gekke dingen gaat doen in trance: je doet niets wat je zelf niet wil. Er zijn verschillende vormen van trance en dat heeft voornamelijk te maken met de diepte van de trance. De lichtste vorm van trance is die van de zelfhypnose.

De diepte van de trance of hypnose die ik in mijn werk gebruik varieert per sessie, per cliënt en zelfs tijdens de sessie. Ik besteed namelijk geen enkele tijd en aandacht aan het tot stand brengen van een andere bewustzijnstoestand. De reden hiervoor is dat met de juiste vraagstelling en het richten van de aandacht op het thema waar iemand aan wil werken er ‘vanzelf’ een andere bewustzijnstoestand ontstaat. Deze is niet zo diep als de leek vaak veronderstelt om de eenvoudige reden dat cliënt en therapeut tijdens de sessie met elkaar in contact moeten blijven. De cliënt kan zich achteraf dan ook alles herinneren en kan op elk moment van de sessie de ogen open doen als hij of zij dat wil.

Hypnose: feiten en misverstanden
Rondom hypnose bestaan veel misverstanden en onjuiste vooroordelen. De meeste daarvan komen voort uit ‘hypnose shows’, waarbij mensen aan de wil van de hypnotiseur lijken overgeleverd. Hij gebruikt deze technieken om mensen te vermaken en is dan ook zeer goed in het uitkiezen van mensen, die het makkelijkst te beïnvloeden zijn en bereid zijn om aan zijn act mee te werken. Dergelijke toneel hypnose heeft niets te maken met de hypnose zoals die wordt toegepast in hypnotherapie.

Het woord hypnose is afkomstig van het Griekse woord ‘hypnos’, dat slaap betekent. Hypnose is echter geen slaap: in trance blijft men bewust en alert. Het is een toestand van diepe ontspanning en concentratie, die eerder raakvlakken heeft met yoga en meditatie. Men krijgt extra controle over zichzelf, in plaats van controle te verliezen. Ieder gewenst moment kan men zelf uit de trance komen en terug keren naar het normale bewustzijn. Niemand hoeft dus bang te zijn niet meer uit een hypnose te kunnen komen.

Voor therapie is het belangrijk dat de trance niet té diep is omdat je de hele trance door in staat moet zijn om met mij te communiceren.
Een hypnotiseur kan niemand onvrijwillig hypnotiseren. Hypnose kan alleen ontstaan vanuit een vrijwillige samenwerking. Hypnose is daarom in zekere zin altijd een vorm van zelfhypnose. Iedereen die dat wil kan een bepaald niveau van trance bereiken.
Hypnotherapie doe je met z’n tweeën, in samenwerking; als iemand eigenlijk niet wil, gebeurt er niets.

Het geweten blijft altijd functioneren, men zal óók onder hypnose nooit iets doen wat niet met het geweten overeenstemt.

Hoe werkt hypnose bij pijnbestrijding?
Hypnose helpt soms beter bij pijn dan bepaalde pijnstillers. Hypnose is veiliger omdat er geen bijwerkingen bij zijn en hypnose is niet verslavend. Hypnose kan de aanmaak van endorfine, de lichaamseigen pijnstiller, stimuleren. Dat proces hangt samen met ontspanning, trance en bepaalde suggesties waardoor deze stof aangemaakt of opgestart wordt. Bepaalde pijnen die aan stress reacties gerelateerd zijn, zijn met ontspanning en suggesties te veranderen. Het is mogelijk om met hypnose gecontroleerd te dissociëren. De hypnotherapeut zal de cliënt een zelfhypnose techniek aanleren waarmee de cliënt ook buiten het bereik van de therapeut de pijn kan bestrijden of verminderen. Voor dat doel zijn er suggestie technieken die de pijn kunnen verschuiven, vervangen, verzwakken, zichtbaar maken en dan laten verdwijnen mogelijk.

Psychologische gevolgen van endometriose
Duidelijk is dat chronische pijn en vermoeidheid effect hebben op iemands persoonlijkheid. Het actief aanpakken van problemen is verminderd, de neiging naar het zoeken van geruststellende gedachten is verhoogd. Angstgevoelens worden waarschijnlijk gevoed door het gevoel geen controle te hebben over de pijn en angst voor de mogelijke gevolgen van de endometriose.

Vanwege de pijn wordt zoveel mogelijk inspanning vermeden. Dit maakt de patiënt afhankelijk van anderen en dit gaat gepaard met gevoelens van hulpeloosheid en schuldgevoel. Begrip en sociale steun zijn belangrijk. Vaak kan de omgeving echter een pijnlijk syndroom zonder goed zichtbare afwijkingen of handicaps niet begrijpen. Sommige endometriose patiënten voelen zich geïsoleerd.

Hypnotherapie
Hypnotherapie kan een belangrijke rol vervullen bij het leren omgaan met de pijnbeleving en de pijn. De patiënt wordt gestimuleerd uit een afhankelijke en hulpeloze houding te stappen en het heft van het eigen leven weer zelf in handen te nemen. Op die manier verkrijgt men weer controle over de ontstane problemen.

In de behandeling kies ik zelf voor een combinatie van een praktische en een therapeutische benadering, waarbij de eerste stap is: het formuleren van een duidelijk doel. Meestal is het doel: kunnen omgaan met spanning en pijn, weer grip hebben op het eigen leven of een acceptabele kwaliteit van het leven. Kortom, de cliënt streeft ernaar iemand te worden die endometriose heeft en die niet langer haar ziekte hoeft te zijn.

Inzicht in pijn
De volgende stap in de behandeling is een praktische. Door middel van het bijhouden van een pijndagboek verkrijgt de cliënt inzicht in waardoor en op welk moment van de dag pijn ervaren wordt. Tevens biedt het dagboek de mogelijkheid weer grip te krijgen op de eigen situatie.

Inzicht helpt de cliënt anders om te gaan met gedachten en bezigheden. Door uit te gaan van wat iemand wel kan, een betere spreiding van werkzaamheden, meer tussentijdse pauzes en ontspanningsoefeningen, komt een verandering in leefwijze tot stand die als positief ervaren wordt. Deze praktische manier van werken blijkt veel mensen aan te spreken. De cliënt leert de grenzen van de lichamelijke beperkingen kennen en verleggen. Er blijken mogelijkheden te zijn die voorheen niet gezien werden.

De invloed van het denken op de pijnbeleving en de kwaliteit van het leven en het aanbrengen van veranderingen daarin, komen uitvoerig aan de orde tijdens de therapeutische sessies.

Leren ontspannen
Leren ontspannen vormt een belangrijk element bij de verandering in leefwijze.

Tijdens de eerste sessie leer ik de cliënt een ontspanningsoefening.
Reeds aanwezige pijn wordt door ontspanning verminderd en overbodige pijn kan voorkomen worden.
Spanning heeft niet alleen invloed op de spieren. De ademhaling wordt door stress en spanning versneld en oppervlakkig. Met een ademhalingsoefening leert de cliënt de ademhaling te verdiepen. De aandacht wordt gericht op de ademhaling, zoals die op dat moment is. Het komt nog wel eens voor dat de buik niet mee beweegt; er is sprake van een oppervlakkige borstademhaling. Geoefend wordt met een diepe buikademhaling.
Tot slot wordt een combinatie van ontspanning en ademhaling aangeleerd.

Verschuivingen in de pijnbeleving
Pijn heeft een niet te onderschatten invloed op de mens en de kwaliteit van haar leven. Pijn wordt vaak in het centrum van het bewustzijn geplaatst en is dan overweldigend aanwezig. Als de cliënt in staat is de pijn te verschuiven naar de rand van de innerlijke beleving, wordt de pijnbeleving minder intens. Zo komt er ruimte vrij om bezig te gaan met andere zaken. Bij het aanbrengen van verschuivingen in de pijnbeleving maak ik gebruik van het veranderen van submodaliteiten. Eerst worden de submodaliteiten van de pijn in kaart gebracht. Vervolgens richt de cliënt de aandacht op een prettige, niet pijnlijke plek van het lichaam. Ook die submodaliteiten worden geïnventariseerd en er wordt een kleur aan verbonden. Deze submodaliteiten worden overgebracht naar die van de pijnplek, waarbij de pijn tegelijkertijd wordt verschoven naar de rand van de innerlijke beleving. De kleur van de prettige plek wordt gebruikt om door de pijnplek en het hele lichaam te stromen. Het plezierige gevoel dat daarbij ontstaat, anker ik bovendien aan een voor de cliënt fijne plaats. Door middel van een posthypnotische suggestie maak ik de cliënt erop attent bij pijn gebruik te maken van deze mogelijkheid en zo de klachten beheersbaar te maken.
Ter ondersteuning maak ik gebruik van de ademhaling. Bij elke uitademing ademt de cliënt als het ware door de pijnlijke plek heen en wordt steeds een deel van de pijn meegenomen.
De pijnschaal kan worden ingezet om te registreren hoe hoog de pijn scoort voor en na de oefening. Meestal is de pijn lager. Door de oefening nogmaals te doen, lukt het vaak een nog lagere waarde te bereiken.

Bezwaren en subpersoonlijkheden
Bij het aanbrengen van verschuivingen in de pijnbeleving kunnen zich bezwaren aandienen tegen de voorgestelde veranderingen. Pijn blijkt dan een belangrijke functie te vervullen voor de cliënt. Zo kan pijn de persoon in kwestie noodzaken het rustiger aan te doen, soms is er sprake van ziektewinst of speelt schuldgevoel een niet te onderschatten rol. Bezwaren blijken verbonden met subpersoonlijkheden. Subpersoonlijkheden of gedeelten zijn in de persoonlijkheid van ieder mens te onderscheiden. Door te communiceren met deze subpersoonlijkheden kan samen met de cliënt ontdekt worden wat de bezwaren zijn en hoe deze geïntegreerd kunnen worden.
Gedeelten die te maken hebben met de pijn hebben ieder voor zich een positieve bedoeling, gericht op het welzijn van de persoon. In dialoog met dit pijndeel kan het beoogde resultaat achterhaald worden. Voor de cliënt kan de ontdekking van een positieve bedoeling op zich al heel waardevol zijn en een aanzet geven tot verandering.
Bovendien zijn vrouwen met endometriose nog wel eens geneigd tot perfectionisme; zij doen veel, hebben het druk met van alles en nog wat en gaan over hun grenzen heen. Als er lichamelijke of psychische overbelasting dreigt, tracht een gedeelte rust te bereiken door het geven van pijnsignalen.
In de therapie wordt gezocht naar mogelijkheden om de geopperde bezwaren te integreren. Six-steps-reframing vind ik daarbij een goed middel. Met behulp van een creatief deel van de cliënt wordt gezocht naar alternatieven, waarmee het pijndeel op een andere manier het beoogde doel kan bereiken.

Andere gedeelten met bezwaren
In het werken met gedeelten komt je tegen dat delen elkaar, vanuit hun beste bedoelingen, tegenwerken. Het ene deel wil bijvoorbeeld perfect zijn, terwijl een ander deel wil zorgen voor rust en harmonie. Er kunnen meerdere delen zijn met tegengestelde positieve intenties. Ook schuldgevoel kan een ernstige belemmering vormen. Onder invloed van schuldgevoel en elkaar tegenwerkende delen ontstaat een innerlijk conflict. Dan gebruik ik de techniek ‘Onderhandelen met gedeelten’. Tussen de delen wordt onderhandeld, waarbij naar begrip gezocht wordt voor ieders positieve intentie. Daarna wordt bekeken welk hoger doel, of een combinatie van criteria van beiden, door de delen onderschreven wordt. Hoe beter wordt samengewerkt tussen de verschillende gedeelten, hoe beter dit is voor het totale welzijn van de cliënt en hoe beter deze ook weet om te gaan met de endometriose klachten.

Kerntransformatie
Kerntransformatie is een bijzondere vorm van het werken met gedeelten. Zelf hecht ik veel waarde aan het toepassen van deze techniek. Het is voor de cliënt een -soms zeer ingrijpende- manier om te ontdekken welke onvermoede, innerlijke kracht hij of zij in zich heeft. Op die kracht kan in moeilijke situaties altijd een beroep worden gedaan. Deze werkvorm kan endometriose patiënten helpen bij het bereiken van hun doel: op een acceptabele manier leven met endometriose en beheersen van pijn.
Kerntransformatie is een NLP-techniek die effectief kan zijn bij het veranderen van ongewenste gedragingen, gevoelens en reacties. Deze techniek appelleert aan een bewustzijnstoestand waar ieder mens naar streeft: een gevoel van innerlijke vrede en één-zijn. Door te zoeken naar het hogere doel achter de bedoeling van de delen en deze te transformeren door middel van de kerntoestand, verandert het kerntransformatieproces deze delen in sterke bondgenoten van de cliënt.
Het proces van kerntransformatie heeft een sterk effect op het emotionele welbevinden van de cliënt. Emotioneel welbevinden is van invloed op het lichamelijk welbevinden en de beleving van ziekte, spanning en pijn. Gedeelten die uit balans zijn komen weer in evenwicht.

Visualisaties
Visualisaties gebruik ik als ondersteuning in de therapie. Het creatieve verbeeldingsvermogen wordt ingezet om de beleving van ziekte en pijn op een positieve manier te beïnvloeden. Met visualiseren heeft de cliënt een instrument in handen, waarmee invloed uitgeoefend kan worden op de beleving van de endometriose klachten. Visualiseren kan op talrijke manieren.

Werkt hypnotherapie?
Er is veel onderzoek naar gedaan, en vooral de waarde bij chronische pijn, stress voor een OK en buikklachten zijn duidelijk bewezen. En zelfs blijkt dat het de operatietijd kan verminderen en het gebruik van narcose-middelen en ook de hersteltijd na de operatie verkorten. Onderzoek heeft aangetoond dat er onder hypnose minder bloedverlies is, dat er minder infecties optreden en dat de wond achteraf sneller heelt. Dat heeft alles te maken met de toestand van ontspanning, die voor een vlotte doorbloeding zorgt. Hoe beter het bloed stroomt, hoe meer afvalstoffen worden afgevoerd en hoe meer herstelstoffen worden aangebracht.

Op de 166ste National meeting van de American Association for the Advancement in Washington werden de resultaten bekend gemaakt van een studie van de McGill University in Montreal waaruit blijkt dat hypnose een belangrijk hulpmiddel kan zijn in de bestrijding van chronische pijn. De onderzoekers vonden met geavanceerde scannerapparatuur twee regio’s in de hersenen die geactiveerd worden bij pijn. Die ‘pijncentra’ kunnen via hypnose geïnactiveerd of minstens afgezwakt worden, waardoor men de pijn minder zou voelen, zo wezen experimenten uit. Volgens een van de onderzoeksters, Dr. Catherine Bushnell, opent dit perspectieven voor mensen die lijden aan chronische pijnen, maar wellicht niet als enige therapie, maar eerder als een aanvulling bij meer traditionele pijnbestrijdingtechnieken.

In Nederland promoveerde de kinderarts Dr Ariane Vlieger op een mooi proefschrift over hypnose, aan de Universiteit van Amsterdam. In haar proefschrift aandacht voor de waarde van hypnose bij onbegrepen buikklachten bij kinderen. Het resultaat van dit proefschrift is dat anno 2009/2010 meer reguliere kinderartsen kinderen met onbegrepen buikklachten gaan verwijzen naar gecertificeerde hypnotherapeuten.

Dat hypnose geen hocus pocus is, bewijzen ook de fysiologische gegevens. Onder hypnose duiken tal van veranderingen op in het lichaam, zo is wetenschappelijk aangetoond. De bloeddruk vermindert en het aantal witte bloedlichaampjes stijgt, waardoor je weerstand tegen infecties groter wordt. De cortisolspiegel daalt, wat betekent dat er minder stresshormoon wordt aangemaakt. Door het oproepen van sterke beelden worden bepaalde hersenzones actiever dan andere, waardoor je beleving van de droom of het verhaal heel sterk kan worden. En, last but not least, verhoogt hypnose je pijndrempel aanzienlijk.

Vergoeding door zorgverzekeraar
Hypnotherapie wordt vaak door zorgverzekeraars (geheel of gedeeltelijk) vergoed. Je dient een aanvullend pakket te hebben afgesloten.

Bij vergoeding vanuit de aanvullende verzekering geldt het eigen risico niet, ook heb je geen verwijzing van je huisarts nodig.

De hypnotherapeut dient wel aangesloten te zijn bij een beroepsvereniging, bijvoorbeeld de NBVH.

Op de website www.hypnotherapie.nl kun je de vergoedingen van verschillende zorgverzekeraars vinden en kun je een hypnotherapeut bij je in de buurt vinden.

Dit artikel kwam tot stand door www.hypnotherapie-oss.nl

Mesologie®, geïntegreerde geneeskunde.
De Mesologie® neemt een centrale plaats in tussen de reguliere en alternatieve gezondheidszorg. Mesologie® is een complementaire geneeswijze, waarin de academische kennis uit de reguliere geneeskunde wordt gekoppeld aan de inzichten uit de alternatieve geneeswijzen. Uit beide richtingen zijn de goede en zinvolle aspecten gebruikt en samengevoegd. Dit geldt zowel voor het onderzoek dat wordt uitgevoerd, als voor de behandeling. Tijdens de opleiding worden o.a. de volgende vakken gedoceerd: Anatomie, Fysiologie, Pathologie, Ayur Veda (Indiase geneeskunde), Traditionele Chinese Geneeskunde, Homeopathie, Psychologie, Kruidenleer en Orthomoleculaire Geneeskunde. Het onderzoek wordt ondersteund door Electro Fysiologische Diagnostiek (diagnostische metingen). Mesologie® is een beschermd beroep en een mesoloog dient volgens strakke richtlijnen praktijk uit te oefenen en zich regelmatig bij te scholen. Gediplomeerde mesologen zijn geregistreerd bij het Nederlands Register voor Mesologie® (NRM) en zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Mesologie® (NVVM).

De cliënten/ patiënten van een mesoloog zijn mensen met chronische ziekten en/of regelmatig terugkerende klachten, zoals: – spijsverteringsklachten – hart- en longklachten – huidproblemen – hormonale klachten – migraine – gewrichtsklachten – emotionele verstoringen b.v burn-out. – en vele andere klachten Ook al zijn er geen aanwijsbare/ benoembare klachten, is een consult bij de mesoloog aan te raden om de balans in het lichaam te onderzoeken en te onderhouden. Mesologie® is een aanvulling op de reguliere geneeswijzen en er is geen verwijzing nodig van de huisarts en/of specialist.

Dat betekent dat u tegelijkertijd cliënt/ patiënt blijft van uw huidige huisarts en/ of specialist. Een consult duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur.De kosten zijn bij de meeste ziektekostenverzekeraars te declareren. Een overzicht hiervan is te vinden op de site van mesologie®: www.mesologie.nl

Bent u geïnteresseerd in deze aanvullende geneeswijze dan kunt u, voor eventuele vragen, of om een afspraak te maken contact opnemen met:

Patricia Fassaert
Telefoon: 06-53483630 of
E-mail: mesologiepraktijkfassaert@gmail.com
Website: www.mesologiepraktijkfassaert.nl
Valkendonk 52,4711 LD te St. Willebrord.

Christien Fassaert
Telefoon: 06-20984815 of
E-mail: christien@fassaert.com
’t Veer 29, 1633 HA Avenhorn

De Roode Roos levert al meer dan 20 jaar orthomoleculaire voedingssupplementen van diverse fabrikanten tegen een voordelige prijs. Dit doen wij vanuit een centraal gelegen modern ingericht magazijn.

De prijzen van ons uitgebreide assortiment liggen 15 tot 25% lager dan de gangbare publieks adviesprijzen (winkelprijzen). Deze lagere prijzen gelden alleen voor afnemers die aan de door De Roode Roos gestelde voorwaarden voldoen. Dat houdt in dat onze producten alleen geleverd worden aan afnemers die via een voorschrift van een voorschrijver bestellen en aan afnemers die betalend lid of donateur zijn van een bij De Roode Roos aangesloten patiëntenvereniging.

Inmiddels zijn meer dan 40 patiënten- en belangenverenigingen aangesloten. Klik hier voor het overzicht. Onze medewerkers kunnen u desgewenst daarover meer informatie verstrekken. Uiteraard hebben wij ook een verkoopafdeling waarbij u snel en adequaat uw telefonische order kunt plaatsen (070-3010701). In de meeste gevallen ontvangt u binnen een dag uw bestelde producten.

**onze informatiepagina’s zijn samengesteld met en/of gecontroleerd door onze medische adviesraad (bestuursleden NVOG-werkgroep endometriose), gebaseerd op wetenschappelijke informatie volgens de WES/WEO**

Back To Top