skip to Main Content

Menstruatieverlof

Code Geel en Endometriose Stichting!
Iedere maand plaatsen wij een blog van een van de dames van Code Geel.
Wie zijn Code Geel? 9 jonge vrouwen die bloggen over hun leven. Wat hun verbindt is endometriose.
www.codegeel.com


De laatste dagen is er steeds meer in de media te vinden over het Italiaanse wetsvoorstel om menstruatieverlof in te voeren. Voor de mensen die het de afgelopen dagen misschien gemist hebben; hier een korte samenvatting.

Het Italiaanse parlement is aan het debatteren over een wetsvoorstel om menstruerende vrouwen drie dagen per maand betaald verlof te geven. In Aziatische landen is het sinds 1947 al langer een gebruik, maar voor het eerst is er nu een Europees land dat deze ideeën meeneemt om te bespreken in het parlement. Het Italiaanse wetsvoorstel is bedoeld voor vrouwen die last hebben van een pijnlijke menstruatie: tussen de 60 tot 90 procent van het totaal. Bij 5 tot 15 procent van hen is de pijn zo hevig dat zij zich ziek melden op werk of school, stellen de Italiaanse parlementsleden. Italiaanse vrouwen die willen gebruikmaken van de verlofregeling moeten jaarlijks een brief van de huisarts indienen om te bewijzen dat zij tot deze groep behoren met zeer pijnlijke menstruaties. De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) zet vraagtekens bij deze aanpak. ‘Dat doktersbriefje is makkelijk geschreven. Het is een klacht, niet een aandoening’, zegt gynaecoloog Annemiek Nap van de NVOG. Misbruik van de regeling ligt daardoor op de loer. (bron Volkskrant)

Petitie

Peter de Vroed van Men-struatie , bekend van het filmpje waarbij Humberto Tan via een apparaatje zou ervaren hoe het is om menstruatiepijn te hebben, is een petitie gestart om dit voorstel ook in het Nederlandse parlement onder de aandacht te brengen. Het bespreekbaar maken van dit wetsvoorstel roept een heleboel discussie op en er wordt van allerlei kanten naar dit onderwerp gekeken. Verschillende mensen zijn van mening dat het een stap terug is in de strijd naar gelijkheid tussen man en vrouw en stellen dat dit wetsvoorstel er voor zou kunnen zorgen dat bedrijven eerder mannen aannemen dan vrouwen. Ook zou het verlof veel geld gaan kosten, omdat het gaat om een betaald verlof van drie dagen.

Daarnaast wordt er ook opgemerkt dat er makkelijk misbruik van te maken is en dat daardoor de vrouwen die er écht baat bij zouden hebben, de dupe worden van dat misbruik. Over en weer zijn er ook op Facebook vele heftige reacties van mensen die vinden dat vrouwen zich niet zo aan moeten stellen. Vooral de negatieve reacties door vrouwen vallen bij veel vrouwen met bijvoorbeeld endometriose of PCOS niet in goede aarde. Aan de andere kant zijn veel vrouwen juist blij dat er eens serieus naar de problemen rond de menstruatie wordt gekeken.

Persoonlijk vind ik het in de huidige vorm nog niet ideaal, maar sta wel open voor alternatieven. Ik ben een jonge, actieve vrouw met endometriose. Ik werk fulltime en gebruik altijd sterke pijnstillers om door de menstruatie heen te komen. Aan de drie dagen verlof zou ik niet genoeg hebben, omdat ik bijna dagelijks pijn ervaar in meer of mindere mate. Tegelijkertijd werk ik in een beroepsgroep met vrijwel alleen maar vrouwen, het onderwijs. Ik zie niet voor me dat er in het onderwijs structureel menstruatieverlof kan worden ingebouwd en dat er dus altijd vervangen moet worden. Er is nu al geen geld of personeel als ik een dag een cursus heb en toen ik geopereerd werd, kwamen er wekelijks drie verschillende juffen. Organisatorisch zie ik het dus niet gebeuren. Toen ik om meningen en tips vroeg, deelde iemand anders dezelfde mening. Zij voegde daar nog aan toe dat de groep vrouwen waar dit verlof voor zou gelden, zich toch al vaker ziekmelding en dat werkgevers daar over het algemeen al van op de hoogte zijn. Daar zou je dus medewerking van kunnen verwachten als je gaat kijken naar een andere oplossing dan het invoeren van dit verlof.

Alternatieven

Een andere vraag die naar boven kwam was: Wat zou een andere oplossing kunnen zijn? Zij gaf mij toen het volgende interessante antwoord:

Als je als (endometriose)patiënt een doktersverklaring hebt, waarin staat dat je niet in staat bent om alle uren te werken, dan ga je samen met je werkgever om de tafel. De uren die je niet in staat bent om te werken, worden gemeld bij de ARBO en het UWV. In een ideale situatie zou een samenwerking tussen het UWV en de werkgevers plaatsvinden op dat moment. Een wens zou zijn dat het UWV of een andere instantie een tegemoetkoming aan bedrijven geeft om vrouwen met een chronische aandoening als endometriose in dienst te nemen. Deze tegemoetkoming vindt plaats op het moment dat jij je ziek meldt. De werkgever meldt de vervanging aan bij het UWV en deze instantie zet mensen die werk nodig hebben op dat moment aan het werk. Zij doen ervaring op en de werkgever zit niet met dubbele kosten en bovenal loop jij de kans op een baan niet mis. Voor de maatschappij is het fijn dat jij blijft werken wanneer je kan werken en het UWV kost het minder uitkeringen, omdat ze alleen de compensatie vergoeden.

Een andere mogelijkheid zou zijn dat het UWV een contract afsluit met uitzendbureaus om zo meer mensen aan het werk te krijgen. De dagen dat je je dan als vrouw ziek moet melden, worden dan door uitzendkrachten opgevangen. Dit kost uiteindelijk ook minder aan uitkeringen en tegemoetkomingen.

Geen waterdichte plannen misschien, maar de wil om mee te denken is er. Dus wat is eigenlijk de conclusie van deze informatieve blog? Er zijn veel vrouwen voor wie verlof of compensatie van taken erg prettig is tijdens de menstruatie. Er worden vraagtekens gezet bij het structureel menstruatieverlof en het indienen van een wetsvoorstel. Die vraagtekens zijn er voornamelijk, omdat er wordt gevreesd dat het de positie op de arbeidsmarkt beïnvloedt en de mogelijke promotie van de vrouw in hogere functies. De vraag die overblijft is eigenlijk hoe we een positieve draai aan dit idee kunnen geven dat praktisch en uitvoerbaar is, zodat het verschillende partijen op een positieve manier beïnvloedt.

We houden dit onderwerp nauwlettend in de gaten en hopen natuurlijk dat er voor de endo-vrouwen mooie en realistische ideeën naar voren zullen komen.

Back To Top