skip to Main Content

Medische behandeling of operatie bij colorectale endometriose?

Resultaten van een aanpak op basis van gezamenlijke besluitvorming (Abstract)

Onderzoeksvraag

Wat is de mate van tevredenheid van de patiënt met betrekking tot vrouwen met symptomatische colorectale endometriose die de keuze maken tussen een medische of een chirurgische behandeling na een proces van gezamenlijke besluitvorming?

Antwoord samenvatting:

De mate van tevredenheid met betrekking tot de behandeling was hoog bij zowel vrouwen die kozen voor een medische behandeling met een lage dosis orale anticonceptie of een progestageen, als bij vrouwen die ervoor kozen om een chirurgische resectie van endometriose in de darm uit te laten voeren

Wat er al bekend is:

Zowel hormoontherapie als chirurgie als aanpak bij colorectale endometriose is onderzocht in niet-vergelijkende onderzoeken waarbij de resultaten inconsistent zijn.

Onderzoeksontwerp, -grootte, -looptijd:

Een parallelle cohortstudie werd uitgevoerd met 87 vrouwen die naar dit centrum kwamen met een indicatie voor een operatie vanwege colorectale endometriose. Een gestandaardiseerd proces van gezamenlijke besluitvorming werd ingevoerd, waarbij vrouwen hun voorkeur omtrent behandelingen konden aangeven. Gemiddelde follow-up was 40 [18-60] maanden voor de groep die werd behandeld met behulp van medische therapie en 45 [30-67] voor de groep die chirurgisch werd behandeld.

Deelnemers/materialen, omgeving, methoden:

Bij dit onderzoek zijn patiënten betrokken die gediagnostiseerd zijn met endometriose wat geïnfiltreerd is in het proximale rectum, het rectosigmoïd en het sigmoïd, waarbij geen ernstig sub-occlusief syndroom wordt veroorzaakt. In totaal kozen 50 patiënten een behandeling met orale anticonceptie (n = 12) of een progestageen (n = 38), terwijl 37 vrouwen hun eerder verkregen indicatie voor een operatie hebben gevolgd. De mate van tevredenheid van patiënten werd beoordeeld op een categorieschaal van 5. Variaties in darm- en pijnsymptomen werd beoordeeld aan de hand van een numerieke beoordelingsschaal van 0 tot 10. Constipatie werd beoordeeld aan de hand van de KESS-symptomenvragenlijst (Knowles–Eccersley–Scott), gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven werd beoordeeld aan de hand van een verkorte (short-form) SF-12-vragenlijst, psychologische status werd beoordeeld aan de hand van de HADS-schaal (Hospital Anxiety and Depression scale – beoordelingsschaal voor angststoornissen en depressies voor ziekenhuizen) en het seksueel functioneren werd beoordeeld aan de hand van de FSFI (Female Sexual Function Index – index voor vrouwelijk seksueel functioneren).

Belangrijkste resultaten en de invloed van toeval:

Zes vrouwen in de groep die kozen voor behandeling met medische therapie vroegen alsnog chirurgie aan doordat de medicijnen niet effectief waren (n = 3) of vanwege intolerantie voor de medicijnen (n = 3). In de groep die kozen voor behandeling met chirurgie werden zeven belangrijke complicaties geobserveerd (19%). Tijdens de follow-up na 12 maanden, waren 39 (78%) vrouwen in de groep voor medische therapie tevreden over hun behandeling, in vergelijking met 28 (76%) vrouwen in de chirurgie-groep (aangepaste odds-ratio, 1,37; 95%, betrouwbaarheidsinterval, 0,45-4,15; analyse van behandelingsbedoeling). Corresponderende cijfers van de beoordeling van de laatste follow-up waren 72% in de vorige groep en 65% in de laatste (aangepaste odds-ratio, 1,74; 95%, betrouwbaarheidsinterval, 0,62-4,85). Het cumulatieve aandeel van de deelnemers die niet ontevreden waren was 71% in de groep van de medische behandeling in vergelijking met 61% in de chirurgische groep (P = 0,61); de incidentie van de gevarenratio was 1,21 (95% betrouwbaarheidsinterval, 0,57–2,62). Bij beide behandelmethoden was er sprake van verbetering van darmklachten. Belangrijke verschillen tussen de groepen ten gunste van de medische behandelmethode werden geobserveerd bij de follow-up na 12 maanden met oog op diarree, dysmenorroe, bekkenpijn niet gerelateerd aan menstruatie en SF-12 fysieke samengestelde scores. De totale HADS-score toonde voor beide groepen een significante verbetering, terwijl de FSFI-score alleen verbeterd was voor vrouwen die kozen voor medische therapie.

BERPERKINGEN, REDENEN TOT VOORZICHTIGHEID

Omdat de behandelmethoden niet willekeurig zijn verdeeld, is het aannemelijk dat er sprake is van selectiebias en beïnvloeding. De kleine omvang van de studie vergroot het risico op type II-fouten.

BREDERE IMPLICATIES VAN DE RESULTATEN

De meeste patiënten met niet-occlusieve colorectale endometriose die al een indicatie voor een chirurgische ingreep hebben gekregen, gaven aan een voorkeur te hebben voor medische therapie nadat zij voldoende geïnformeerd waren en zich gesterkt voelden doormiddel van een gestandaardiseerd proces van gezamenlijke besluitvorming. De mogelijkheid om te kiezen voor de gewenste behandelmethode kan mogelijk zorgen voor maximalisatie van de potentiele effecten van de behandelingen.

ONDERZOEKSFINANCIERING/CONFLICTERENDE BELANGEN

Dit onderzoek is gefinancierd door een Italiaanse fiscale bijdrage ‘5 × 1000’—Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca—overgedragen aan Fondazione Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milaan, Italië. P.V., M.P.F., R.R., D.D., A.R., P.M., O.D.G. en M.C. verklaren dat zij geen conflicterende belangen hebben. E.S. heeft beurzen ontvangen van Ferring en Serono.

© de auteur(s) 2017. Gepubliceerd door Oxford University Press namens de European Society of Human Reproduction and Embryology. Alle rechten voorbehouden. Voor toestemming kunt u een e-mail sturen naar: journals.permissions@oup.com

Vertaling van: “Medical treatment or surgery for colorectal endometriosis? Results of a shared decision-making approach”. Vercellini et al. Human Reproduction, 08 December 2017 https://doi.org/10.1093/humrep/dex364

Paolo Vercellini Maria Pina Frattaruolo Riccardo Rosati Dhouha DridiAnna Roberto Paola Mosconi Olga De Giorgi Fulvia Milena Cribiù Edgardo Somigliana

Human Reproduction, https://doi.org/10.1093/humrep/dex364 Gepubliceerd: 08 december 2017

https://academic.oup.com/humrep/advance-article-abstract/doi/10.1093/humrep/dex364/4710339?redirectedFrom=fulltext 1/1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top