skip to Main Content

Als je langer ziek bent of wordt, dan komt de arbodienst of bedrijfsarts in beeld. Dit zijn niet altijd gemakkelijke gesprekken. Daarom bieden wij jou hulp met tips en adviezen, zodat je zo goed mogelijk voorbereid het gesprek ingaat. En deze informatie is niet alleen nuttig voor gesprekken met de arbodienst of bedrijfsarts, maar ook voor gesprekken met je werkgever, re-integratiebedrijf, verzuimverzekeraar en het UWV. Een goede voorbereiding, is het halve werk.

Als je ziek bent of wordt moet je vaak moeilijke gespreken voeren met werkgever, bedrijfsarten en/ of keuringsinstanties. Hieronder vind je een aantal tips over voorbereiding op zulke gesprekken. (Met dank aan Ziek & Mondig van Stichting Pandora)

Deze pagina is alleen beschikbaar voor onze donateurs.
Ben je al donateur log dan in:


Ook verder lezen word dan ook donateur!

Op onze site vind je naast uitgebreide informatie over verschillende onderwerpen.

Een steuntje in de rug. Als je ziek bent moet je een aantal belangrijke gesprekken voeren. Dat is niet altijd makkelijk, zeker niet als je toch al slecht in je vel zit. Dit document is bedoeld als steuntje in de rug. Er worden enkele punten besproken waar je op kunt letten voor en na het gesprek. We hopen dat er voor jou bruikbare tips tussen zitten.

Voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. Bereid het gesprek zo goed mogelijk voor. Het is goed om te weten wat je rechten en plichten zijn, wat je wilt en dat je je kunt verplaatsen in wat de ander van jou wil. Op deze manier kun je beter reageren tijdens het gesprek met bijvoorbeeld je leidinggevende of bedrijfsarts. Zorg ook voor praktische zaken. Stippel uit hoe je er (op tijd) moet komen. Leg de spullen klaar die je mee moet nemen (bijv. legitimatiebewijs, brieven of medicijnen).

Stap 1 Waar gaat het eigenlijk over?

Zet de doelen van het gesprek op een rijtje (in onderstaand schema). Maak ze concreet en realistisch:

 • Wat is het algemene doel van het gesprek?
 • Wat is jouw doel?
 • Wat zijn jouw verantwoordelijkheden?
 • Wat kun je doen om de doelen te bereiken?
 • Wat zijn jouw valkuilen? Bijvoorbeeld: te snel toegeven, geen tegengas durven geven
 • Wat is de functie van de persoon / personen met wie je een afspraak hebt?
 • Waarvoor is hij/ zij verantwoordelijk?
 • Wat kan hij/ zij doen om de doelen te bereiken?
 • Heeft hij/ zij vanuit zijn / haar functie bepaalde belangen of zorgen?

Stap 2 Maak lijstjes

 • Wat moet je vertellen in het gesprek?
 • Welke zaken wil je vertellen in het gesprek?
 • Welke vragen wil je stellen in het gesprek?
 • Welke vragen kun je verwachten in het gesprek?
 • Wat is het ergste dat je  tijdens het gesprek kan overkomen? Hoe zou je daarop kunnen reageren?

Stap 3 Heeft u genoeg informatie?

Zijn er nog dingen die je voor het gesprek moet uitzoeken? Moet je bijvoorbeeld nog iets weten van jouw behandelaar, leidinggevende of bedrijfsarts. Of moet je je contract of CAO bekijken?

Stap 4 Wat wil je afspreken?

Probeer te bedenken wat voor jou de ideale uitkomst zou zijn van het gesprek. Welke afspraken je wilt maken? Welke acties wil je  na het gesprek ondernemen? En welke acties verwacht je van jouw gesprekspartner?

Stap 5 Oefening baart kunst

Als je erg opziet tegen een bepaald gesprek kan het helpen om te oefenen. Doe dat het liefst met iemand samen. Het kan handig zijn om tijdens het oefenen de rollen eens om te draaien: stel jezelf eens in de plaats van jouw gesprekspartner. Wat voor vragen zou jij dan stellen? Wat zou dan voor jou de ideale uitkomst zijn van het gesprek?

Tip

Bedenk of het nuttig (en mogelijk) is om iemand mee te nemen naar het gesprek om je te ondersteunen. Als je iemand mee wilt nemen, bespreek dan van te voren wat je van de ander verwacht. Hij of zij neemt niet het gesprek van je over maar kan bijvoorbeeld wel een aanvullende of verduidelijkende vraag stellen. Of kan je helpen herinneren aan iets wat je wilde vragen of vertellen als dat niet aan bod dreigt te komen. Laat het jouw gesprekspartner wel even van te voren weten als je iemand meeneemt!

Hieronder volgen een aantal zaken waar je op kunt letten als je het gesprek voert. Vink waar mogelijk af.

 • Start het gesprek met het samen formuleren van het doel van het gesprek. Met andere woorden: waarom zitten jullie nu bij elkaar?
 • Vraag of er een verslag van het gesprek wordt gemaakt en wie dat gaat doen.
 • Werk rustig jouw van te voren opgestelde lijstjes af. Je kunt onderwerpen die ter sprake zijn gekomen bijvoorbeeld afvinken of doorstrepen.
 • Luister naar je gesprekspartner. Vraag regelmatig of hij/ zij begrijpt wat jij vertelt.
 • Probeer je in je gesprekspartner te verplaatsen.
 • Check of je begrijpt wat je gesprekspartner vertelt. Bijvoorbeeld door samen te vatten: ‘Als ik het goed begrijp bedoelt u …..’
 • Je hoeft niet gelijk overal een antwoord op te weten. Vraag bedenktijd als je iets niet weet. Bijvoorbeeld ‘Ik vind het moeilijk om daar zo snel een antwoord op te geven. Ik wil daar later graag op terugkomen.’
 • Bedenk dat jouw houding een reactie oproept. Wie wordt aangevallen zal zich bijvoorbeeld gaan verdedigen, of zelfs in de aanval gaan. Meestal werkt een oplossingsgerichte houding, er samen proberen uit te komen, het beste.
 • Vraag eventueel een time-out als het gesprek niet goed gaat. Je kunt ook even naar het toilet gaan om jouw gedachten op een rijtje te zetten. Soms is het beste het gesprek te onderbreken en een vervolgafspraak te maken.
 • Probeer samen tot concrete en realistische afspraken en/ of oplossingen te komen.
 • Sluit het gesprek af met het nagaan of de doelen van het gesprek gehaald zijn: ‘We zaten bij elkaar om…. Hebben we dat ook gedaan?’ Zet de gemaakte afspraken nog eens op een rijtje.
 • Neem informatie mee over endometriose: Dit is een brief speciaal voor de bedrijfsarts: Endometriose werk en UWV

Het is aan te raden om na een belangrijk gesprek de zaken voor jezelf nog eens rustig op een rijtje te zetten. Heb je inderdaad naar voren gebracht wat je wilde? Wat is er precies besproken? Is er een vervolggesprek afgesproken? Zo ja: wat zal daar aan de orde komen?

Bedenk of er nog dingen zijn die je bent vergeten. Of dat er dingen zijn die je wilt corrigeren. Kom daar op terug.

Tip

Maak een korte samenvatting van het gesprek met daarin de besproken onderwerpen en de afspraken. Leg de samenvatting voor aan uw gesprekspartner. Als de ander een verslag maakt: vraag of u dat mag inzien. Zo kunt u alsnog onduidelijkheden of communicatiestoornissen opsporen en uit de weg ruimen. Als er veel van het gesprek afhangt is het misschien verstandig om de samenvatting beiden te ondertekenen.

Het advies van de arbeidsadviseur is gratis, vrijblijvend en vertrouwelijk. Zij zijn op de hoogte van de regelgeving en procedures. Zij denken met je mee en stimuleren  om de regie in eigen hand te nemen.

Vragen die bijvoorbeeld aan hen gesteld worden zijn:

 • Ik kan het werk niet meer aan en heb mij ziek gemeld. Wat nu?
 • Welke begeleiding mag ik verwachten van de werkgever tijdens ziekte?
 • Ik ben tijdens ziekte ontslagen. Wat nu?
 • Ik ben het niet eens met UWV of Arbodienst. Kan ik er iets tegen doen?
 • Ik krijg een keuring of herkeuring van de WAO, WIA of Wajong. Wat kan ik doen?
 • Wat zijn de re-integratiemogelijkheden in mijn situatie?
 • Ik zoek ander werk, maar hoe pak ik dat aan?
Back To Top