skip to Main Content

Europese behandel richtlijn over endometriose

Endometriose is een aandoening waar geen eenduidige behandeling voor bestaat. Iedere patiënt is anders en iedereen ervaart de symptomen anders. Dit vraagt voor individuele aanpak. Maar wel binnen een kader. Dit kader is europees vastgelegd in de Europese richtlijn behandeling endometriose, deze richtlijn is ook overgenomen door het NVOG (Nederlands Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie)

Recent heeft een groep klinische experts in endometriose de Europese behandel richtlijn endometriose vernieuwd met als doel de klinische praktijk en de kwaliteit van leven van vrouwen met endometriose te verbeteren. De richtlijn is getiteld “Behandeling van vrouwen met endometriose” (ESHRE Guideline: Management of Women with Endometriosis). De voorzitter van de Endometriose Stichting heeft hier als vertegenwoordiger van Europese belangenverenigingen aan deelgenomen en het patiëntenbelang vertegenwoordigd.

Klik hier voor de richtlijn.

Back To Top