skip to Main Content

De pay-off

Een pay-off is niet noodzakelijk. Een pay-off kan worden gebruikt. De belangrijkste eis van een pay-off is dat hij iets zegt over de organisatie c.q. het product. Dat kan een unique buying reason, een unique selling point of een one-line samenvatting van het missiestatement zijn, maar ook een inkleuring van het gebruiksgenot of -moment. Bij het gebruik van een pay-off moet u waken voor een hoog “slagzingehalte.” De pay-off is de uitsmijter die bij mensen blijft hangen; daarom moet de pay-off de lading dekken. Een goede pay-off sluit uitstekend aan bij de belevingswereld van de consument én dekt de lading wat betreft de kernwaarde van de organisatie. De Endometriose Stichting gebruikt als pay-off reeds “samen maken we het verschil.” Een pay-off die uitstekend de lading van de Endometriose Stichting dekt.

Back To Top