skip to Main Content
fb  tw  yt  rss

Wat kan je verwachten van ES?

Op 25 oktober 2002 hebben vier endometriosepatiënten hun krachten gebundeld en besloten zich sterk te maken om de belangen van de patiënten te gaan behartigen.

In maart 2011 is er een nieuw beleidsplan opgesteld en zal de Endometriose Stichting zich zoveel mogelijk op dit beleidsplan gaan richten.

Kerndoel van de Endometriose Stichting

 • Het vergroten van erkenning voor de chronische ziekte endometriose.

Missie van de Endometriose Stichting

 • Meer erkenning voor endometriose verkrijgen bij zowel huisartsen als gynaecologen, en goede voorlichting geven aan vrouwen met (vermoedelijke) endometriose.

Visie van de Endometriose Stichting

 • Door meer publiciteit krijgt endometriose meer bekendheid.
 • Door meer bekendheid zullen huisartsen en gynaecologen eerder de symptomen van endometriose herkennen waardoor de diagnose endometriose eerder en sneller gesteld kan worden.
 • Door meer bekendheid/betere voorlichting herkennen vrouwen eerder en beter de klachten die zij ondervinden.
 • Meer erkenning zal ook aanleiding zijn voor verder onderzoek.
 • Met als gevolg een betere of zelfs optimale behandeling voor endometriose.

Kerntaken van de Endometriose Stichting

 • Het geven van voorlichting aan zowel vrouwen met (vermoedelijke) endometriose als aan medici.
 • Het organiseren van lotgenotenbijeenkomsten, zowel regionaal als landelijk.
 • Opkomen voor de belangen van de achterban.
 • Het steunen van onderzoeksprojecten over endometriose.

Financiële middelen

De Endometriose Stichting is in de eerste plaats voor financiële middelen aangewezen op donaties en contributie, daarnaast ontvangen we subsidie vanuit de overheid. Stichting fonds PGO treedt op als subsidieverstrekker. Aan het krijgen van deze subsidie zijn zowel een aantal activiteiten als voorwaarde verbonden. Mede door deze voorwaarden zal ons beleid gedeeltelijk worden bepaald.

Het hele beleidsplan is hier beschikbaar in PDF formaat om te lezen en/of te printen.

Back To Top