skip to Main Content

Op 25 oktober 2002 hebben vier vrouwen met endometriose hun krachten gebundeld en besloten zich sterk te maken om de belangen van deze patiëntengroep te gaan behartigen. Deze vrouwen hadden allen een ernstige vorm van endometriose en wilden voor hun lotgenoten in de toekomst de weg die zij hadden moeten afleggen besparen.

De Endometriose Stichting is een patiëntenvereniging werkzaam met vrijwilligers. De vrijwilligers waarmee je contact hebt zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van endometriose. Zij zijn nadrukkelijk geen deskundigen op medisch gebied. Wij raden je aan deze informatie desgewenst te laten verifiëren en/of verduidelijken bij jouw huisarts/gynaecoloog.

Back To Top