skip to Main Content

Conservatieve chirurgie vs colorectale resectie bij diepe endometriose

waarbij het rectum is geïnfiltreerd: een gerandomiseerd onderzoek

ONDERZOEKSVRAAG:

Bestaat er 2 jaar na de operatie een verschil in de functionele uitkomst tussen conservatieve en radicale rectale chirurgie bij patiënten met een grote hoeveelheid diepe endometriose geïnfiltreerd in het rectum?

ANTWOORDSAMENVATTING:

Er is geen bewijs gevonden waaruit blijkt dat de functionele uitkomsten bij conservatieve chirurgie verschillen in vergelijking met radicale rectale chirurgie voor diepe invasieve endometriose van de darm.

WAT AL BEKEND IS:

Het gebruik van een conservatieve aanpak van de behandeling van diepe endometriose waarbij het rectum is geïnfiltreerd, door middel van schaven of diskexcisie, lijkt te zorgen voor verbeterde uitkomsten met betrekking tot de spijsvertering. Eerdere vergelijkende onderzoeken waren echter niet gerandomiseerd, waardoor er sprake is van een mogelijke vertekening met oog op de aangenomen superioriteit van conservatieve technieken omdat patiënten met ernstigere diepe endometriose die een colorectale resectie ondergingen ook deel uitmaakten van het onderzoek.

ONDERZOEKSONTWERP; -GROOTTE, LOOPTIJD:

Van maart 2011 tot augustus 2013 hebben we een gerandomiseerd onderzoek met twee armen opgezet, waarbij 60 patiënten met diepe endometriose die is geïnfiltreerd in het rectum tot 15 cm van de anus, met een gemeten lengte van meer dan 20 mm, waarbij minimaal de spierlaag in de diepte en tot 50% van de rectumomtrek is betrokken. Er zijn geen vrouwen uitgevallen voor de follow-up.

DEELNEMERS/MATERIALEN, OMGEVING, METHODEN:

Patiënten werden ingeschreven in drie Franse universitaire ziekenhuizen en hadden ofwel conservatieve chirurgie, door middel van schaven of diskexcisie, of radicale rectale chirurgie, door middel van segmentale resectie. Het onderzoek is preoperatief gerandomiseerd aan de hand van sequentieel genummerde, ondoorzichtige, verzegelde enveloppen. Patiënten werden op de hoogte gebracht van de resultaten van randomisatie. Het primaire einddoel was het percentage van patiënten met één van de volgende symptomen: constipatie (1 stoelgang/>5 opeenvolgende dagen), frequente darmbewegingen (≥3 stoelgangen/dag), defecatiepijn, anale incontinentie, dysurie of blaasatonie waarbij zelfkatheterisatie vereist wordt 24 maanden na de operatie. Secundaire einddoelen waren de waarden van de VAS, Visueel Analoge Schaal; de KESS-enquête, Knowles–Eccersley–Scott-Symptom Questionnaire; de GIQLI, de GastroIntestinal Quality of Life Index (de gastrointestinale kwaliteit van leven-index); de Wexner schaal; de UPS, Urinary Symptom Profile (de urinair symptoomprofiel); en de SF36, Short Form 36 Health Survey (verkort formulier 36 gezondheidsenquête).

BELANGRIJKSTE RESULTATEN EN DE INVLOED VAN TOEVAL:

In totaal werden 60 patiënten ingeschreven. Onder de 27 patiënten in de groep voor conservatieve chirurgie, werden twee patiënten gewijzigd naar segmentale resectie (7,4%). In elke groep, waren 13 patiënten met minimaal één functioneel probleem 24 maanden na de operatie (48,1 versus 39,4%, OR = 0,70, 95% CI 0,22–2,21). De vergelijking tussen de bedoelde behandeling en de algehele scores op de KESS, GIQLI, Wexner, USP en SF36 wijst niet op significante verschillen tussen beide groepen. Segmentale resectie is geassocieerd met een significant risico op darmstenose.

BERPERKINGEN, REDENEN TOT VOORZICHTIGHEID

Omdat alleen grote infiltraties van het rectum worden meegerekend, wordt de extrapolatie van conclusies met betrekking tot kleinere knobbeltjes met een lengte van <20 mm. Het vermoeden van een verschil van 40% dat gunstig is voor conservatieve chirurgie vanwege postoperatieve functionele uitkomsten zorgde ervoor dat het niet mogelijk was om een verschil voor het primaire einddoel aan te tonen.

BREDERE IMPLICATIES VAN DE RESULTATEN

Conservatieve chirurgie is mogelijk bij patiënten die worden behandeld voor diepe rectale endometriose op grote schaal. Het onderzoek laat geen statistische grote voorkeur zien voor of conservatieve chirurgie voor gemiddelde functionele uitkomsten voor de stoelgang en urinewegen in deze specifieke groep vrouwen met een infiltratie van endometriose in het rectum op grote schaal. Er is een groter risico op rectale stenose na segmentale resectie, waarbij aanvullende endoscopische of chirurgische procedures worden vereist.

ONDERZOEKSFINANCIERING/CONFLICTERENDE BELANGEN:

Dit werk is ondersteund door een beurs van het klinische onderzoeksprogramma voor ziekenhuizen (PHRC) in Frankrijk. De auteurs verklaren dat zij geen conflicterende belangen hebben met betrekking tot dit onderzoek.

Vertaling van: Conservative surgery versus colorectal resection in deep endometriosis infiltrating the rectum: a randomized trial.
Horace Roman1,2,*, Michael Bubenheim3, Emmanuel Huet4, Valérie Bridoux4, Chrysoula Zacharopoulou5, Emile Daraï5,6,7, Pierre Collinet8, and Jean-Jacques Tuech4
1Expert Center in the Diagnosis and Multidisciplinary Management of Endometriosis, Rouen University Hospital, 76031 Rouen, Frankrijk 2Research Group EA 4308 ‘Spermatogenesis and Male Gamete Quality’, IHU Rouen Normandy, IFRMP23, Reproductive Biology Laboratory, Rouen University Hospital, Rouen, Frankrijk 3Department of Biostatistics, Rouen University Hospital, 76031 Rouen, Frankrijk4Department of Surgery, Rouen University Hospital, 76031 Rouen, Frankrijk 5Department of Obstetrics and Gynecology, Tenon University Hospital, Assistance Publique Hôpitaux de Paris, Parijs, Frankrijk 6GRC-6 UPMC, Centre Expert en Endométriose (C3E), Université Pierre et Marie Curie, Parijs, Frankrijk 7Unité INSERM UMR_S 938, Université Pierre et Marie Curie, 75020 Parijs, Frankrijk 8Gynaecological Surgery Unit, Jeanne de Flandre Hospital, University Hospital of Lille, Lille, Frankrijk
*Correspondentieadres Clinique Gynécologique et Obstétricale, CHU «Charles Nicolle», 1 rue de Germont, 76031 Rouen, Frankrijk Tel: +33-232-888-754; Fax: +33-235-981-149; E-mail: horace.roman@gmail.com

Onderzoek-registratienummer: Dit onderzoek is geregistreerd bij ClinicalTrials.gov, onder nummer NCT 01291576.
Registratiedatum van het onderzoek: 31 januari 2011.
Datum van eerste inschrijving van patiënten: 7 maart 2011
Ingestuurd op 17 juli 2017; opnieuw ingestuurd op 10 oktober 2017; geaccepteerd op 11 oktober2017

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29194531

© de auteur 2017. Gepubliceerd door Oxford University Press namens de European Society of Human Reproduction and Embryology.
Dit is een open toegankelijk artikel uitgegeven onder de voorwaarden van de Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), dit staat niet-commercieel hergebruik, distributie en reproductie in elke vorm toe, mits het originele artikel op de juiste wijze is geciteerd. Voor commercieel hergebruik neem contact op met journals.permissions@oup.com.
Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top