Update leveringsproblemen Orgametril – Endometriose Stichting
fb  tw  yt  rss

Update leveringsproblemen Orgametril

Inmiddels hebben we contact gezocht met de Patienten belangen organisatie Ieder(in) en zij weer met de PatientenFederatie. Van hun kregen we het advies om deze klachten te melden bij IGZ. Hieronder het advies:

Geneesmiddelentekort is een veelkoppig monster zoals de beleidsmedewerker van de PF helaas terecht aangaf: er kunnen vele redenen zijn voor een tekort van een bepaald medicijn en het komt helaas regelmatig voor. Apothekers kunnen vaak aangeven hoe lang een tekort aanhoudt en samen op zoek naar een alternatief (dat kan zijn een substituut of bijvoorbeeld tijdelijk minder uitgifte medicijn om de beschikbare medicijnen te verdelen onder gebruikers) zoeken. Tekorten worden geregistreerd en gemeld door producenten (zij zijn hiertoe verplicht) en als gebruiker kunt u tekorten melden bij de IGZ via het landelijk meldpunt: https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/home. Daar kunt u een klacht indienen/aangeven dat er een tekort is. Zeker indien er problemen ontstaan bij patiënten door een tekort aan een specifiek geneesmiddel. Er kunnen dan maatregelen genomen worden, bijvoorbeeld door te besluiten om dit specifieke geneesmiddel te importeren uit het buitenland waar het wellicht wel nog flink in voorraad is,  of de producent tot andere actie te manen (is bijvoorbeeld door uitgebreid overleg gebeurd bij een tekort aan Thyrax). Door u te melden bij de IGZ wordt er actie ondernomen wanneer nodig. (helaas kunnen wij dit niet al patiëntenorganisatie)

Ik nodig jullie dan ook van harte uit om dit advies op te volgen. Geef hier vooral aan waarom een alternatief voor jou niet werkt! Wij zullen als Endometriose Stichting wel een algemene melding maken, maar de echte klacht kan JIJ alleen zelf indienen. Hoe meer mensen de moeite nemen dit te doen hoe sterker we hierin zijn!