Arnold Simons – Endometriose Stichting
fb  tw  yt  rss

Medische adviesraad Endometriose Stichting

Arnold H.M.Simons

Wij worden op medisch gebied ondersteund en van advies voorzien
door endometriose specialisten uit Nederland en België.
Hier stelt Arnold Simons zich voor.

De Endometriose Stichting werd opgericht door vrouwen die zich door artsen jarenlang niet serieus genomen voelden en tot het gaatje waren gegaan met hun pijnklachten. Zij waren het slachtoffer van het jarenlang bagatelliseren van hun klachten die vaak al in hun adolescentenperiode waren ontstaan. Zij waren daardoor in de valkuil beland van steeds harder worden voor jezelf met uiteindelijk zeer ernstige diep infiltrerende endometriose (DIE). Enkele patiënten van mij waren al naar een psycholoog of psychiater verwezen omdat de pijn tussen hun oren zou zitten……

Endometriose is voor mij een chronische ontsteking als gevolg van uitzaaiing van baarmoederslijmvlies (endometrium) in de onderbuik, waardoor littekens (fibrose), vergroeiingen, vervormingen en verklevingen ontstaan, met o.a. pijnlijke menstruaties, chronische buikpijn, pijnlijke stoelgang, pijn bij het vrijen, en sterk verminderde vruchtbaarheid tot gevolg. Geleidelijk ben ik tot de conclusie gekomen dat, terwijl IVF binnen de voortplantingsgeneeskunde in korte tijd voor een ware revolutie had gezorgd, het klinisch inzicht in het ziektebeeld endometriose zich niet had verdiept en verbreid, terwijl Dr. Cullen in de Verenigde Staten een kleine honderd jaar geleden de weg toch al had gewezen. Toen mij werd gevraagd of ik zitting wilde nemen in de adviesraad van de Endometriose Stichting heb ik meteen ja gezegd.

Een belangrijk doel is het terugdringen van het patient’s and doctor’s delay.

Essentieel daarin is verbetering van de voorlichting aan moeders, leerkrachten en jeugdartsen omdat patiënten die later DIE blijken te hebben vaak al op adolescentenleeftijd klachten krijgen. Ik ben dan ook zeer verheugd met het recent in de lucht komen van de adolescenten-website van de Endometriose Stichting.
boom
Verder is scholing (géén bij-scholing !) van huisartsen, bedrijfsartsen, apothekers, chirurgen, urologen, MDL- artsen, radiologen en ook gynaecologen van groot belang. In de basisartsopleiding wordt nauwelijks onderwijs gegeven over endometriose, de logica en chronologica over dit ziektebeeld ontbreekt vrijwel volledig. In het landelijk gebruikte studieboek over gynaecologie van ruim 1000 pagina’s staat amper 1 pagina over endometriose, terwijl dat ziektebeeld bij 10-15 % van de vrouwen voorkomt. Hoe kunnen we tekortschieten in de opleiding tot arts en specialist !!

Als endometriose vroeg wordt ontdekt en optimaal behandeld, richt het minder schade aan en zijn er minder ingrijpende, grote en risicovolle operaties nodig. De kwaliteit van leven kan eerder worden hersteld en de vruchtbaarheid worden behouden.

De Endometriose Stichting verdient alle steun om haar doelen te bereiken, samenwerking met de Stichting is essentieel om de kwaliteit van de zorg voor endometriose patiënten, en de kwaliteit van leven van endometriose patiënten sneller te verbeteren.

Ervaring en opleiding

Werkervaring:

Sinds 1984 was ik werkzaam in het UMC Groningen. Na ruim twee jaar in de verloskunde te hebben gewerkt, werd mij gevraagd om de IVF-kliniek van de grond te brengen;

inmiddels is dat een grote afdeling geworden. Sedert 2006 ben ik in toenemende mate endometriosepatiënten gaan behandelen.

Sedert ongeveer 2004 worden in het UMCG laparoscopische radicale endometriose saneringen uitgevoerd, aanvankelijk door wijlen collega gynaecoloog Dick Tinga en abdominaal chirurg Sijbrand Hofker. Toen Dick in 2005 ziek werd, nam ik een aantal operatieve activiteiten van hem over. Al snel trok de laparoscopische endometriose sanering mijn aandacht. Gezien de frequent optredende betrokkenheid van blaas, ureteren en nieren bij DIE, heb ik uroloog Annemarie Leliveld-Kors gevraagd deel uit te gaan maken van ons multidisciplinair endometrioseteam.

In 2011 werd het team wegens het groeiend aanbod van patiënten met ernstige DIE uitgebreid met gynaecoloog Ellen Klinkert, en abdominaal chirurgen Patrick Hemmer en Froukje Hoogenboom. Begin 2012 werden twee part time endometrioseverpleegkundigen aangesteld. Korte tijd later voegden gynaecologen Astrid Cantineau (voortplantingsgeneeskunde) en Karin van der Tuuk zich bij het team. Samen vormen zij nu, samen met een vaste radioloog ter bespreking van de MRI’s, een multidisciplinair team.

Er bestaat nu in het UMC Groningen een endometriose expertise centrum. Er komen per jaar zo’n 200 nieuwe patiënten op het endometriose spreekuur. Er worden zo’n 50 laparoscopische radicale saneringen per jaar multidisciplinair uitgevoerd, daarnaast een gelijk aantal alleen door de gynaecologen uitgevoerde endometriose sanerende laparoscopieën.

Opleiding:

Na het behalen van mijn HBS-B diploma in Tilburg studeerde ik scheikunde/ biochemie (1967- 1971) en geneeskunde (1970-1977) in Utrecht. In het VU Ziekenhuis in Amsterdam werd ik tot gynaecoloog opgeleid (1978-1983). In die periode kreeg ik belangstelling voor de voortplantingsgeneeskunde en deed onderzoek naar ovulatie-inductie met pulsatiel GnRH.

Bekwaamheden:

Naast jarenlange activiteiten binnen de voortplantingsgeneeskunde, met als interessevelden vaginale echoscopie, ovulatie-inductie, cryopreservatie, gameetdonatie, IVF, gemodificeerde natuurlijke cyclus IVF, en automatisering, heb ik mij in de laatste 10 jaren van mijn carrière gespecialiseerd in de laparoscopische chirurgie en radicale endometriosesaneringen in het bijzonder. In september 2014 ben ik met pensioen gegaan, maar adviseer de Endometriose Stichting nog steeds met veel plezier.

Arnold H.M.Simons
Gepensioneerd gynaecoloog UMCG
Zuidwolde (Gn)