skip to Main Content

1. Naam van de organisatie:
Endometriose Stichting

Telefoon: Voor vragen maak gebruik van het contactformulier.

2. RSIN nummer / KvK Nummer
RSINnummer: 8156.17.987
KvKnummer: 34181129

Email: info@endometriose.nl

4. Contact
Postadres:
Baandert 27
6136 EM Sittard

Vestigingsadres:
Baandert 27
6136 EM Sittard

5. Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee bestuursleden.

Voorzitter: Bianca de Bie
Secretaris: Coby Maasbach
Penningmeester: Martin Hengeveld
Bestuurslid: Mariska van Drogenbroek
Bestuurslid: Jeannette Slenders

 

6. Beleidsplan

7. Beloningsbeleid
Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoeding. De stichting vergoedt wel de gemaakte onkosten aan leden en vrijwilligers voor zover dit redelijk is en door hen verantwoord kan worden.
De stichting geeft haar medewerker(s) een vergoeding die gerelateerd is aan de cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Daarnaast is een projectmedewerker in dienst, die een marktconforme vergoeding ontvangt.

8. Doelstelling
De doelen van de Endometriose Stichting:

  • Meer aandacht en erkenning voor de ziekte endometriose krijgen bij zowel huisartsen als gynaecologen
  • Goede voorlichting geven aan meiden en vrouwen met (vermoedelijke) endometriose
  • Het aanzetten tot meer onderzoek, op indirecte manier zal meer aandacht voor endometriose ook aanzetten tot onderzoek
  • Het verbeteren van de endometriose zorg
Back To Top