skip to Main Content

Afscheid van het forum

Eén van de rollen van ES is het onderling in contact brengen van vrouwen met Endometriose, zodat ze hun verhaal kwijt kunnen, ervaringen uitwisselen, antwoorden krijgen etc. We doen dit op vele manieren, zowel offline als online. Omdat we steeds kritisch kijken hoe we onze doelgroep het best kunnen ondersteunen, hebben we besloten om per heden afscheid te nemen van ons forum en deze rol volledig over te laten nemen door onze Facebookgroepen:

Endometriose Stichting: https://www.facebook.com/EndometrioseStichting/?fref=ts
Endometriose……vrouwen met elkaar in gesprek, EndoLounge Online (besloten pagina): https://www.facebook.com/groups/833037826752335/
Back To Top